بازیکنان Rainbow Six Siege نیز بصورت دائمی بن می شوند

 

به گزارش و به نقل از ، شرکت Ubisoft امروز اعلام کرد که بر علیه چیتر های بازی Rainbow Six Siege اقدامات جدی را انجام داده است و از امروز کسانی که در بازی از چیت استفاده کنند به طور دائم بن خواهند شد. این اولین اقدام برای جلوگیری از چیت در این بازی بوده است.

یوبیسافت در سایت Rainbow Six Siege گفت:

” حضور چیت در R6: Siege چیزی است که باید جدی گرفته شود و اهمیت بالایی نزد تیم توسعه دهنده ی بازی دارد.” ” این آپدیت اولین قدم برای حل این مشکل در بازی است.”

همینطور بخش جدیدی درباره‌یcheating/modding/hacking به بخش ساپروت و سوالات مخصوص این بازی اضافه شده است.

” بازیکن در بازی از یک ورژن ویرایش شده استفاده می کند، از برنامه ی Third- Partyیی استفاده می کند که  باعث بی عدالتی در بازی می شود ( Wallhack ها و…) و یا باعث زیان به تجربه ی بازیکن های دیگر می شود: در برخورد با این بازیکن ها بالاترین مجازات در نظر گرفته شده که بن شدن دائمی است.”

این نکته در FAQ بازی اضافه شده است که یوبیسافت به این بازیکنان هشدار می دهد.

همچنین یوبیسافت اطلاعات جدیدی در مورد سیستم ضد تقلب جدید بازی را به اشتراک گذاشت. این توسعه دهنده هم اکنون در حال ” تست و دسترسی” به چندین روش ضد تقلب می باشد. اطالاعات جدید نیز در این باره به محض آماده شدن به اشتراک گذاشته خواهد شد.

یوبیسافت گفت:

” ما به پشتیبانی از جامعه ی گیمر هایمان برای جلوگیری از این مشکل ادامه خواهیم داد. ما میخواهیم مطمئن شویم اگر کسی در بازی از نرم افزاری برای چیت استفاده کند ؛ نمی تواند در این بازی باشد.”

یوبیسافت تنها شرکتی نیست که اقدامات جدی را برای جلوگیری از چیت در بازی هایش شروع کرده همانطور که را دنبال کردید شرکت Blizzard نیز چیتر های بازی Overwatch را بصورت دائم بن خواهد کرد.

بازیکنان Rainbow Six Siege نیز بصورت دائمی بن می شوند

 (image)

به گزارش و به نقل از ، شرکت Ubisoft امروز اعلام کرد که بر علیه چیتر های بازی Rainbow Six Siege اقدامات جدی را انجام داده است و از امروز کسانی که در بازی از چیت استفاده کنند به طور دائم بن خواهند شد. این اولین اقدام برای جلوگیری از چیت در این بازی بوده است.

یوبیسافت در سایت Rainbow Six Siege گفت:

” حضور چیت در R6: Siege چیزی است که باید جدی گرفته شود و اهمیت بالایی نزد تیم توسعه دهنده ی بازی دارد.” ” این آپدیت اولین قدم برای حل این مشکل در بازی است.”

همینطور بخش جدیدی درباره‌یcheating/modding/hacking به بخش ساپروت و سوالات مخصوص این بازی اضافه شده است.

” بازیکن در بازی از یک ورژن ویرایش شده استفاده می کند، از برنامه ی Third- Partyیی استفاده می کند که  باعث بی عدالتی در بازی می شود ( Wallhack ها و…) و یا باعث زیان به تجربه ی بازیکن های دیگر می شود: در برخورد با این بازیکن ها بالاترین مجازات در نظر گرفته شده که بن شدن دائمی است.”

این نکته در FAQ بازی اضافه شده است که یوبیسافت به این بازیکنان هشدار می دهد.

همچنین یوبیسافت اطلاعات جدیدی در مورد سیستم ضد تقلب جدید بازی را به اشتراک گذاشت. این توسعه دهنده هم اکنون در حال ” تست و دسترسی” به چندین روش ضد تقلب می باشد. اطالاعات جدید نیز در این باره به محض آماده شدن به اشتراک گذاشته خواهد شد.

یوبیسافت گفت:

” ما به پشتیبانی از جامعه ی گیمر هایمان برای جلوگیری از این مشکل ادامه خواهیم داد. ما میخواهیم مطمئن شویم اگر کسی در بازی از نرم افزاری برای چیت استفاده کند ؛ نمی تواند در این بازی باشد.”

یوبیسافت تنها شرکتی نیست که اقدامات جدی را برای جلوگیری از چیت در بازی هایش شروع کرده همانطور که را دنبال کردید شرکت Blizzard نیز چیتر های بازی Overwatch را بصورت دائم بن خواهد کرد.

بازیکنان Rainbow Six Siege نیز بصورت دائمی بن می شوند