گوشی هوشمند جدید بلک بری توسط آلکاتل ساخته می شود

جان چن، مدیرعامل کمپانی کانادایی بلک بری به تازگی در مصاحبه ای وعده معرفی یک گوشی هوشمند جدید از این کمپانی را داده است.

گوشی هوشمند جدید بلک بری توسط آلکاتل ساخته می شود

(image)
جان چن، مدیرعامل کمپانی کانادایی بلک بری به تازگی در مصاحبه ای وعده معرفی یک گوشی هوشمند جدید از این کمپانی را داده است.
گوشی هوشمند جدید بلک بری توسط آلکاتل ساخته می شود