اولین گوشی دارای رم 6 گیگابایتی سامسونگ، به عرضه نزدیک شد

در مورد گوشی Galaxy C9 سامسونگ ماه هاست که شایعات مختلفی وجود دارد.

اولین گوشی دارای رم 6 گیگابایتی سامسونگ، به عرضه نزدیک شد

(image)
در مورد گوشی Galaxy C9 سامسونگ ماه هاست که شایعات مختلفی وجود دارد.
اولین گوشی دارای رم 6 گیگابایتی سامسونگ، به عرضه نزدیک شد