تعرفه مکالمه بین ایران و عراق از امروز تا 50 درصد کاهش می یابد

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته در دیدار با همتای عراقی خود اعلام کرد برنامه ریزی خوبی برای ایام اربعین صورت گرفته و زیرساخت های ارتباطی به حدی رسیده اند که زائرین در این مدت با مشکلی از نظر ارتباطات مواجه نگردند.

او اظهار داشت برای بهتر شدن ارتباطات از مسیر مهران، ظرفیت از 33 خط E1 به 64 خط افزایش یافته و توافقات کلی در این رابطه برای پشتیبانی از صوت و داده با طرف عراقی انجام شده است. وی همچنین با بیان اینکه ارتباط صوتی بین دو کشور از طریق 6 مسیر صورت می گیرد، اعلام کرد این وضعیت، فرصت خوبی برای سیگنالینگ رومینگ یا همان جابجایی اپراتور فراهم ساخته.

واعظی در رابطه با هزینه ارتباطی اضافه کرد به زودی عراق نیز تعرفه ها را کاهش می دهد تا زائران بتوانند از این مزیت استفاده نمایند.

در حاشیه نشست هیئت عراقی با واعظی، محمدجواد آذری جهرمی معاون وزیر ارتباطات نیز اعلام کرد در حال حاضر سه اپراتور موبایل عراقی با اپراتورهای ایرانی وارد مذاکره شده اند تا ارتباطات زائرین را در این ایام تسهیل نمایند.

وی همچنین با اشاره به هزینه بالای دیتا در عراق، اظهار داشت با مقامات عراقی در رابطه با کاهش این هزینه گفتگو کرده اند، و به زودی تعرفه رومینگ صوتی و دیتا میان دو کشور برای اپراتورهای مختلف اعلام خواهد شد.

جهرمی به زائران ایرانی توصیه کرد با توجه به تعرفه های تعیین شده، سعی کنند از اپراتوری استفاده نمایند که کمترین نرخ را ارائه می کند، ضمن اینکه به خاطر قیمت بالای نرخ مکالمه جابجایی (رومینگ) در عراق، بهتر است برای ارتباط داخلی در این کشور از سیم کارت های عراقی استفاده نمایند، و از سرویس رومینگ صرفاً برای ارتباط میان ایران و عراق و بالعکس بهره گیرند.

او در پایان اشاره کرد اپراتورهای عراقی بسته های تشویقی خاصی را برای مکالمه و دیتای زائران ایرانی در نظر گرفته اند که استفاده از آنها نیز می تواند در کاهش هزینه تأثیر بسزایی داشته باشد.

The post appeared first on .

تعرفه مکالمه بین ایران و عراق از امروز تا 50 درصد کاهش می یابد

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته در دیدار با همتای عراقی خود اعلام کرد برنامه ریزی خوبی برای ایام اربعین صورت گرفته و زیرساخت های ارتباطی به حدی رسیده اند که زائرین در این مدت با مشکلی از نظر ارتباطات مواجه نگردند.

او اظهار داشت برای بهتر شدن ارتباطات از مسیر مهران، ظرفیت از 33 خط E1 به 64 خط افزایش یافته و توافقات کلی در این رابطه برای پشتیبانی از صوت و داده با طرف عراقی انجام شده است. وی همچنین با بیان اینکه ارتباط صوتی بین دو کشور از طریق 6 مسیر صورت می گیرد، اعلام کرد این وضعیت، فرصت خوبی برای سیگنالینگ رومینگ یا همان جابجایی اپراتور فراهم ساخته.

واعظی در رابطه با هزینه ارتباطی اضافه کرد به زودی عراق نیز تعرفه ها را کاهش می دهد تا زائران بتوانند از این مزیت استفاده نمایند.

در حاشیه نشست هیئت عراقی با واعظی، محمدجواد آذری جهرمی معاون وزیر ارتباطات نیز اعلام کرد در حال حاضر سه اپراتور موبایل عراقی با اپراتورهای ایرانی وارد مذاکره شده اند تا ارتباطات زائرین را در این ایام تسهیل نمایند.

وی همچنین با اشاره به هزینه بالای دیتا در عراق، اظهار داشت با مقامات عراقی در رابطه با کاهش این هزینه گفتگو کرده اند، و به زودی تعرفه رومینگ صوتی و دیتا میان دو کشور برای اپراتورهای مختلف اعلام خواهد شد.

جهرمی به زائران ایرانی توصیه کرد با توجه به تعرفه های تعیین شده، سعی کنند از اپراتوری استفاده نمایند که کمترین نرخ را ارائه می کند، ضمن اینکه به خاطر قیمت بالای نرخ مکالمه جابجایی (رومینگ) در عراق، بهتر است برای ارتباط داخلی در این کشور از سیم کارت های عراقی استفاده نمایند، و از سرویس رومینگ صرفاً برای ارتباط میان ایران و عراق و بالعکس بهره گیرند.

او در پایان اشاره کرد اپراتورهای عراقی بسته های تشویقی خاصی را برای مکالمه و دیتای زائران ایرانی در نظر گرفته اند که استفاده از آنها نیز می تواند در کاهش هزینه تأثیر بسزایی داشته باشد.

The post appeared first on .

تعرفه مکالمه بین ایران و عراق از امروز تا 50 درصد کاهش می یابد