اوبر قصد دارد پروژه خودروهای پرنده را تا سال 2026 به اجرا درآورد

یکی از فناوری های برجسته آینده که بیشتر از همه در رسانه ها به نمایش در می آید، ماشین های پرنده است، اما تاکنون ایده فوق بیشتر در حد تخیلات و طراح های اولیه باقی مانده. با این حال طبق اسنادی که به تازگی از سوی اوبر منتشر شده، شاید این رؤیا طی دهه آینده تحقق پذیرد.

این کمپانی قصد دارد طرحش را با نام Uber Elevate تا سال 2026 به اجرا درآورده و خودروهای پرنده شخصی را وارد بازار عمومی نماید. البته آنها به جای اینکه خودشان درگیر مراحل طراحی و ساخت شوند، قصد دارند با تولیدکنندگان ثالث وارد مذاکره گردند.

خودروی مورد بحث با حداکثر سرعت 241 کیلومتر بر ساعت به پرواز درآمده و قادر است مسافت 160 کیلومتری را به صورت پیوسته بپیماید. در این وسیله نقلیه، چندین مسافر به همراه یک خلبان جای می گیرند.

کمپانی مورد بحث برآورد می کند که طی 5 سال آینده می تواند این خودروها را آماده سازد، هرچند ارائه عمومی آنها تا سال 2026 به طول خواهد انجامید، زیرا یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در فرایند ساخت و عرضه این محصول، یعنی ایمنی، به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.

انتظار می رود که سواری با این خودروهای پرنده، گران تر از تاکسی های معمول اوبر باشد، اما به هر حال عواملی همچون سرعت، ایمنی و نوآوری را می توان برگ برنده این فناوری نوین در نظر گرفت.

در هر صورت، تصور این نکته که شاید کمتر از 10 سال دیگر شاهد حضور وسایل نقلیه در آسمان شهرها باشیم، بسیار جالب و هیجان انگیز به نظر می رسد.

The post appeared first on .

اوبر قصد دارد پروژه خودروهای پرنده را تا سال 2026 به اجرا درآورد

یکی از فناوری های برجسته آینده که بیشتر از همه در رسانه ها به نمایش در می آید، ماشین های پرنده است، اما تاکنون ایده فوق بیشتر در حد تخیلات و طراح های اولیه باقی مانده. با این حال طبق اسنادی که به تازگی از سوی اوبر منتشر شده، شاید این رؤیا طی دهه آینده تحقق پذیرد.

این کمپانی قصد دارد طرحش را با نام Uber Elevate تا سال 2026 به اجرا درآورده و خودروهای پرنده شخصی را وارد بازار عمومی نماید. البته آنها به جای اینکه خودشان درگیر مراحل طراحی و ساخت شوند، قصد دارند با تولیدکنندگان ثالث وارد مذاکره گردند.

خودروی مورد بحث با حداکثر سرعت 241 کیلومتر بر ساعت به پرواز درآمده و قادر است مسافت 160 کیلومتری را به صورت پیوسته بپیماید. در این وسیله نقلیه، چندین مسافر به همراه یک خلبان جای می گیرند.

کمپانی مورد بحث برآورد می کند که طی 5 سال آینده می تواند این خودروها را آماده سازد، هرچند ارائه عمومی آنها تا سال 2026 به طول خواهد انجامید، زیرا یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در فرایند ساخت و عرضه این محصول، یعنی ایمنی، به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.

انتظار می رود که سواری با این خودروهای پرنده، گران تر از تاکسی های معمول اوبر باشد، اما به هر حال عواملی همچون سرعت، ایمنی و نوآوری را می توان برگ برنده این فناوری نوین در نظر گرفت.

در هر صورت، تصور این نکته که شاید کمتر از 10 سال دیگر شاهد حضور وسایل نقلیه در آسمان شهرها باشیم، بسیار جالب و هیجان انگیز به نظر می رسد.

The post appeared first on .

اوبر قصد دارد پروژه خودروهای پرنده را تا سال 2026 به اجرا درآورد