مرگ یک اسکی باز حین فیلمبرداری برای Steep

ساعاتی پیش مطلع شدیم که خانم Matilda Rapaport اسکی باز حرفه ای، در سانحه ای در حین فیلمبرداری برای جدیدترین عنوان ورزشی شرکت Ubisoft یعنی Steep، جان خود را از دست داد.

اولین خبر آن توسط اسپانسر وی یعنی شرکت Redbull به روزنامه ی گاردین بود که گفتند: ماتیلدا شخصی منحصر به فرد و ورزشکاری فوق العاده بود! او با پشتکار و علاقه به تمام دنیا سفر کرد و لبخندش را به همه هدیه داد. این ورزشکار 30 ساله در روز دوشنبه به دلیل بهمنی که در کوه های شیلی و درحالی که مشغول فیلم برداری برای بازی Steep بودند، رخ داده بود جان خود را از دست داد.

یادش گرامی باد.

مرگ یک اسکی باز حین فیلمبرداری برای Steep

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مرگ یک اسکی باز حین فیلمبرداری برای Steep

ساعاتی پیش مطلع شدیم که خانم Matilda Rapaport اسکی باز حرفه ای، در سانحه ای در حین فیلمبرداری برای جدیدترین عنوان ورزشی شرکت Ubisoft یعنی Steep، جان خود را از دست داد.

اولین خبر آن توسط اسپانسر وی یعنی شرکت Redbull به روزنامه ی گاردین بود که گفتند: ماتیلدا شخصی منحصر به فرد و ورزشکاری فوق العاده بود! او با پشتکار و علاقه به تمام دنیا سفر کرد و لبخندش را به همه هدیه داد. این ورزشکار 30 ساله در روز دوشنبه به دلیل بهمنی که در کوه های شیلی و درحالی که مشغول فیلم برداری برای بازی Steep بودند، رخ داده بود جان خود را از دست داد.

یادش گرامی باد.

مرگ یک اسکی باز حین فیلمبرداری برای Steep

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مرگ یک اسکی باز حین فیلمبرداری برای Steep