مسئولیت های اجتماعی ال جی در ایران و کمک به دانش آموزان نیازمند

نماینده شرکت ال جی در ایران با ارسال یک بیانیه خبری برای دیجیاتو اطلاع می دهد که در دو سال اخیر چند پروژه مسئولیت اجتماعی را به سرانجام رسانده و به انجمن حمایت از حقوق کودکان، لوازم مورد نیاز برای تحصیل اهدا کرده است.

ال جی می گوید که از طریق همکاری با شرکت گلدیران در دو سال اخیر، ۲۰ هزار کوله پشتی در سراسر کشورمان توزیع کرده تا امکانات آموزشی بیشتری را در اختیار دانش آموزان نیازمند قرار دهد. این شرکت همچنین در برخی مناطق کشورمان علاوه بر کیف اقدام به توزیع لوازم التحریر کرده تا تحصیل عده ای از دانش آموزان را ممکن سازد.

ال جی در کنار اقدامات فوق، با همکاری گلدیران برخی مدارس ایران را نیز به سیستم تهویه سرمایش و گرمایش مجهز نموده تا وضعیت کلاس درسی را هم بهبود دهد. شرکت یاد شده همچنین خبر می دهد که خیریه‌ هایی مانند زنجیره‌ امید، دارالاکرام، مهرآفرین، زینب کبری و بهنام دهش پور از جمله موسساتی هستند که در این مدت با همکاری ‌ال‌ جی به کودکان نیازمند کمک کرده‌ اند.

شرکت های ال جی و گلدیران از نگاه ویژه خود به کودکان و نوجوانان می گویند و پشتیبانی شان از سیستم آموزشی و پرورشی را به روش های اینچینینی نشان داده اند.

یکی دیگر از پروژه‌های بزرگ مسئولیت اجتماعی ال‌جی «گلدکیدز» نام دارد که هدف اصلی آن حمایت از کودکان در معرض آسیب و آموزش و پرورش آنهاست. گلدکیدز یا «کانون طلایی نخبگان ایران» طرح استعدادیابی و حمایت از بهترین ها در رشته های مختلف، برنامه ای نو در راستای حمایت از کودکان مستعد ۶ تا ۱۶ ساله است.

آقای فرخ صفار زاده، مدیریت روابط عمومی گلدیران، در رابطه با این پروژه‌ها می‌گوید: «نشاندن لبخند بر لبان کودکان و نوجوانان و تشویق آن‌ها به یادگیری، هدف ما برای توزیع کیف‌های کوله‌ای و ارائه خدمات مختلف آموزشی و پرورشی در بین مدارس و مراکز آموزشی مناطق مختلف کشور است. کودکان ما را می‌بینند و تحت تاثیر رفتار ما قرار می‌گیرند. زمانی که درک کنند مورد توجه قرار گرفته‌اند،‌ در زندگی‌شان هدفی شکل می‌گیرد.»

The post appeared first on .

مسئولیت های اجتماعی ال جی در ایران و کمک به دانش آموزان نیازمند

نماینده شرکت ال جی در ایران با ارسال یک بیانیه خبری برای دیجیاتو اطلاع می دهد که در دو سال اخیر چند پروژه مسئولیت اجتماعی را به سرانجام رسانده و به انجمن حمایت از حقوق کودکان، لوازم مورد نیاز برای تحصیل اهدا کرده است.

ال جی می گوید که از طریق همکاری با شرکت گلدیران در دو سال اخیر، ۲۰ هزار کوله پشتی در سراسر کشورمان توزیع کرده تا امکانات آموزشی بیشتری را در اختیار دانش آموزان نیازمند قرار دهد. این شرکت همچنین در برخی مناطق کشورمان علاوه بر کیف اقدام به توزیع لوازم التحریر کرده تا تحصیل عده ای از دانش آموزان را ممکن سازد.

ال جی در کنار اقدامات فوق، با همکاری گلدیران برخی مدارس ایران را نیز به سیستم تهویه سرمایش و گرمایش مجهز نموده تا وضعیت کلاس درسی را هم بهبود دهد. شرکت یاد شده همچنین خبر می دهد که خیریه‌ هایی مانند زنجیره‌ امید، دارالاکرام، مهرآفرین، زینب کبری و بهنام دهش پور از جمله موسساتی هستند که در این مدت با همکاری ‌ال‌ جی به کودکان نیازمند کمک کرده‌ اند.

شرکت های ال جی و گلدیران از نگاه ویژه خود به کودکان و نوجوانان می گویند و پشتیبانی شان از سیستم آموزشی و پرورشی را به روش های اینچینینی نشان داده اند.

یکی دیگر از پروژه‌های بزرگ مسئولیت اجتماعی ال‌جی «گلدکیدز» نام دارد که هدف اصلی آن حمایت از کودکان در معرض آسیب و آموزش و پرورش آنهاست. گلدکیدز یا «کانون طلایی نخبگان ایران» طرح استعدادیابی و حمایت از بهترین ها در رشته های مختلف، برنامه ای نو در راستای حمایت از کودکان مستعد ۶ تا ۱۶ ساله است.

آقای فرخ صفار زاده، مدیریت روابط عمومی گلدیران، در رابطه با این پروژه‌ها می‌گوید: «نشاندن لبخند بر لبان کودکان و نوجوانان و تشویق آن‌ها به یادگیری، هدف ما برای توزیع کیف‌های کوله‌ای و ارائه خدمات مختلف آموزشی و پرورشی در بین مدارس و مراکز آموزشی مناطق مختلف کشور است. کودکان ما را می‌بینند و تحت تاثیر رفتار ما قرار می‌گیرند. زمانی که درک کنند مورد توجه قرار گرفته‌اند،‌ در زندگی‌شان هدفی شکل می‌گیرد.»

The post appeared first on .

مسئولیت های اجتماعی ال جی در ایران و کمک به دانش آموزان نیازمند