سامسونگ اولین شبکه 5G را طبق استانداردهای مشترک جهانی با موفقیت آزمود

سامسونگ امروز اعلام کرد اولین ارتباط 5G را از طریق شبکه نسل پنجم سرتاسری با همکاری شریک خود یعنی KT به اجرا درآورده است. این تست در پردیس شهر دیجیتال این کمپانی در شهر سوون کره جنوبی انجام شد.

تفاوت این دستاورد با پروژه های قبلی در این است که تست امروز بر اساس مشخصات پیشنهادی گروه ویژه 5G پیونگ چانگ (SIG) صورت گرفته، که مجموعه ای متشکل از اپراتورها و کمپانی های معتبر از سرتاسر جهان به شمار می رود.

این گروه قصد دارد شرایط فنی کلیدی مورد نیاز برای خدمات نسل پنجم شبکه های موبایل را تحت استانداردی خاص به تعریف درآورد، ضمن اینکه اولین خدمات آزمایشی عمومی 5G را تا سال 2018 پیاده سازی نماید.

«پاول کیونگ وون چئون» معاون اجرایی و رئیس تیم ارتباطات نوین سامسونگ الکترونیکس در این رابطه اعلام کرد:

ما بسیار خوشحالیم که تنها چند ماه پس از تشکیل گروه ویژه 5G پیونگ چانگ، توانستیم نسل پنجم شبکه مخابراتی را بر اساس استانداردهای پیشنهادی آنها با موفقیت به اجرا درآوریم.

گفتنیست در این آزمون از طیف فرکانس 28 گیگاهرتزی استفاده شده، و سامسونگ و KT توانستند همگامی کامل لینک های وایرلس، پیاده سازی پروتکل های امنیتی، تخصیص آدرس های آی پی به دیوایس ها، و ارائه دسترسی به اینترنت از طریق شبکه مرکزی مجازی 5G را به نمایش گذارند.

با این تفاسیر، می توان دید که همکاری غول های فناوری و صنعتی در دنیا تا چه حد ارزشمند و نتیجه بخش خواهد بود، ضمن اینکه به نظر می رسد حتی پیش از ارائه تجاری شبکه 5G، فناوری های زیرساختی آن به بلوغ کامل رسیده اند.

The post appeared first on .

سامسونگ اولین شبکه 5G را طبق استانداردهای مشترک جهانی با موفقیت آزمود

سامسونگ امروز اعلام کرد اولین ارتباط 5G را از طریق شبکه نسل پنجم سرتاسری با همکاری شریک خود یعنی KT به اجرا درآورده است. این تست در پردیس شهر دیجیتال این کمپانی در شهر سوون کره جنوبی انجام شد.

تفاوت این دستاورد با پروژه های قبلی در این است که تست امروز بر اساس مشخصات پیشنهادی گروه ویژه 5G پیونگ چانگ (SIG) صورت گرفته، که مجموعه ای متشکل از اپراتورها و کمپانی های معتبر از سرتاسر جهان به شمار می رود.

این گروه قصد دارد شرایط فنی کلیدی مورد نیاز برای خدمات نسل پنجم شبکه های موبایل را تحت استانداردی خاص به تعریف درآورد، ضمن اینکه اولین خدمات آزمایشی عمومی 5G را تا سال 2018 پیاده سازی نماید.

«پاول کیونگ وون چئون» معاون اجرایی و رئیس تیم ارتباطات نوین سامسونگ الکترونیکس در این رابطه اعلام کرد:

ما بسیار خوشحالیم که تنها چند ماه پس از تشکیل گروه ویژه 5G پیونگ چانگ، توانستیم نسل پنجم شبکه مخابراتی را بر اساس استانداردهای پیشنهادی آنها با موفقیت به اجرا درآوریم.

گفتنیست در این آزمون از طیف فرکانس 28 گیگاهرتزی استفاده شده، و سامسونگ و KT توانستند همگامی کامل لینک های وایرلس، پیاده سازی پروتکل های امنیتی، تخصیص آدرس های آی پی به دیوایس ها، و ارائه دسترسی به اینترنت از طریق شبکه مرکزی مجازی 5G را به نمایش گذارند.

با این تفاسیر، می توان دید که همکاری غول های فناوری و صنعتی در دنیا تا چه حد ارزشمند و نتیجه بخش خواهد بود، ضمن اینکه به نظر می رسد حتی پیش از ارائه تجاری شبکه 5G، فناوری های زیرساختی آن به بلوغ کامل رسیده اند.

The post appeared first on .

سامسونگ اولین شبکه 5G را طبق استانداردهای مشترک جهانی با موفقیت آزمود