یک بازی جدید در راه است؛ Mortal Kombat 11 یا Injustice 2 ؟!

به گزارش، تصویر جدید اکانت آقای “ادوارد جان بون” (Edward John Boon) (ملقب به Ed Boon) اعتبار بیشتری به شایعات اخیر پیرامون معرفی شماره دوم بازی Injustice می بخشد! ایشان که درواقع خالق سری Mortal Kombat و Injustice است، ضمن تغییر تصویر اکانت خود به عکسی که در ابتدای مطلب مشاهده کردید، گفت :

“این عکس برای چیست؟ MK 11 و یا INJUSTICE 2 ؟ سوال لعنتی خوبی است… “

با توجه به اینکه از انتشار بازی Mortal Kombat X تنها یک سال می گذرد، امکان معرفی شماره دوم آن به مراتب کمتر است. بنابراین انتظار می رود که نسخه بعدی سری Injustice با نمایشی ویژه طی رویداد E3 2016 معرفی گردد. نظر شما چیست؟

یک بازی جدید در راه است؛ Mortal Kombat 11 یا Injustice 2 ؟!

(image)

به گزارش، تصویر جدید اکانت آقای “ادوارد جان بون” (Edward John Boon) (ملقب به Ed Boon) اعتبار بیشتری به شایعات اخیر پیرامون معرفی شماره دوم بازی Injustice می بخشد! ایشان که درواقع خالق سری Mortal Kombat و Injustice است، ضمن تغییر تصویر اکانت خود به عکسی که در ابتدای مطلب مشاهده کردید، گفت :

“این عکس برای چیست؟ MK 11 و یا INJUSTICE 2 ؟ سوال لعنتی خوبی است… “

با توجه به اینکه از انتشار بازی Mortal Kombat X تنها یک سال می گذرد، امکان معرفی شماره دوم آن به مراتب کمتر است. بنابراین انتظار می رود که نسخه بعدی سری Injustice با نمایشی ویژه طی رویداد E3 2016 معرفی گردد. نظر شما چیست؟

یک بازی جدید در راه است؛ Mortal Kombat 11 یا Injustice 2 ؟!