Star Nomad2: یک بازی استراتژیک فضایی برای iOS

یکی از عناوین قدیمی و پرطرفردار بازی های استراتژیک و فضایی مخصوص کامپیوتر، به تازگی برای سیستم عامل iOS نیز عرضه شده است.

Star Nomad2: یک بازی استراتژیک فضایی برای iOS

(image)
یکی از عناوین قدیمی و پرطرفردار بازی های استراتژیک و فضایی مخصوص کامپیوتر، به تازگی برای سیستم عامل iOS نیز عرضه شده است.
Star Nomad2: یک بازی استراتژیک فضایی برای iOS