SMS Backup & Restore v9.05.98 بک آپ گیری از پیامک ها در اندروید

SMS-Backup-and-Restore-logo

دانلود برنامه تهیه نسخه بکاپ و پشتیبان از اس ام اس های آندروید SMS Backup & Restore Pro 5.81 این نرم افزار بی نظیر قادر است از تمام sms های موجود در گوشی شما تحت یک فایل که توسط همین نرم افزار قابل شناسایی و امکان بازگردانی آن موجود است نسخه پشتیبان تهیه کند .

******************

SMS Backup & Restore v9.05.98 بک آپ گیری از پیامک ها در اندروید

(image)

دانلود برنامه تهیه نسخه بکاپ و پشتیبان از اس ام اس های آندروید SMS Backup & Restore Pro 5.81 این نرم افزار بی نظیر قادر است از تمام sms های موجود در گوشی شما تحت یک فایل که توسط همین نرم افزار قابل شناسایی و امکان بازگردانی آن موجود است نسخه پشتیبان تهیه کند .

******************

(image)
SMS Backup & Restore v9.05.98 بک آپ گیری از پیامک ها در اندروید