Root Call SMS Manager v1.8.1 دانلود برنامه بلاک کننده تماس و پیامک ها

root-call-sms-manager-logo

برنامه بلاک کننده تماس و پیامک Root Call SMS Manager نیازمند روت بودن گوشی شاید بارها برای شما نیز پیش آمده باشد که شخصی برایتان مزاحمت ایجاد کرده باشد و همین موضوع باعث اذیت شدن شما شده باشد. اگر چنین است، می توانید از برنامه های بلک لیست استفاده کنید و با قرار دادن شماره […]

******************

Root Call SMS Manager v1.8.1 دانلود برنامه بلاک کننده تماس و پیامک ها

(image)

برنامه بلاک کننده تماس و پیامک Root Call SMS Manager نیازمند روت بودن گوشی شاید بارها برای شما نیز پیش آمده باشد که شخصی برایتان مزاحمت ایجاد کرده باشد و همین موضوع باعث اذیت شدن شما شده باشد. اگر چنین است، می توانید از برنامه های بلک لیست استفاده کنید و با قرار دادن شماره […]

******************

(image)
Root Call SMS Manager v1.8.1 دانلود برنامه بلاک کننده تماس و پیامک ها