Rocket League منتظر چراغ سبز سونی!

عنوان پرطرفدار Rocket League هم اکنون برای تمامی پلتفرم های نسل حاضر موجود است و تا به این لحظه شرکت سازنده توانسته اجازه Cross-Play را از مایکروسافت بگیرد اما همچنان منتظر چراغ سبز از سوی سونی است. با استفاده از این قابلیت تمامی بازیکنان بر روی پلتفرم های مختلف می توانند با یکدیگر بازی کنند. آقای Jeremy Dunhum معاون مدیر شرکت سازنده، در صحبتی که با IGN داشته است چنین گفت:

“تمام چیزی که در حال حاضر نیاز است فقط اجازه ی سونی می باشد و اگر آنرا بگیریم تمام کار ها در چند ساعت از یک روز کاری انجام می شود و دیگر مشکلی نیست!”

از صحبت های وی درمیابیم که همه چیز آماده و مهیا برای کراس پلی کردن بازی است و فقط مشکل سونی است! مایکروسافت هم سابقه ی Cross-Play خوبی ندارد ولی اکنون در تلاش است تا صلح و آشتی را بین پلتفرم های مختلف برقرار کند و تا به امروز توانسته با استفاده از طرح هایی مانند Playanywhere به هدف خود برسد!

Rocket League منتظر چراغ سبز سونی!

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

Rocket League منتظر چراغ سبز سونی!

عنوان پرطرفدار Rocket League هم اکنون برای تمامی پلتفرم های نسل حاضر موجود است و تا به این لحظه شرکت سازنده توانسته اجازه Cross-Play را از مایکروسافت بگیرد اما همچنان منتظر چراغ سبز از سوی سونی است. با استفاده از این قابلیت تمامی بازیکنان بر روی پلتفرم های مختلف می توانند با یکدیگر بازی کنند. آقای Jeremy Dunhum معاون مدیر شرکت سازنده، در صحبتی که با IGN داشته است چنین گفت:

“تمام چیزی که در حال حاضر نیاز است فقط اجازه ی سونی می باشد و اگر آنرا بگیریم تمام کار ها در چند ساعت از یک روز کاری انجام می شود و دیگر مشکلی نیست!”

از صحبت های وی درمیابیم که همه چیز آماده و مهیا برای کراس پلی کردن بازی است و فقط مشکل سونی است! مایکروسافت هم سابقه ی Cross-Play خوبی ندارد ولی اکنون در تلاش است تا صلح و آشتی را بین پلتفرم های مختلف برقرار کند و تا به امروز توانسته با استفاده از طرح هایی مانند Playanywhere به هدف خود برسد!

Rocket League منتظر چراغ سبز سونی!

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

Rocket League منتظر چراغ سبز سونی!