Rainbow Six Siege: Starter Edition فقط با قیمت 15 دلار

Ubisoft امروز اعلام کرد که نسخه Starter Edition بازی Rainbow Six Siege بر روی Steam و UPlay تا تاریخ 19 ژوئن (30 خرداد) به قیمت 15 دلار به فروش می رسد.

این نسخه از بازی تمامی نقشه ها، حالت ها، اسلحه ها و ویژگی های نسخه اصلی بازی را پشتیبانی کرده اما به بازیکنان فقط دو عدد Operator (کلاس بازی) می دهد. وقتی بازیکنان بازی را برای اولین بار اجرا می کنند، به آنها 2 عدد Operator بصورت شانسی داده خواهد شد که البته با 600R اعتباری که در بازی به شما داده می شود، می توانید 2 عدد Operator دیگر به انتخاب خودتان خریداری کنید (یا برای محتواهای دیگر بازی خرج کنید). بازیکنان برای خریدن operator های دیگر باید 12500 عدد اعتبار خرج کنند که مبلغ بیشتری برای این افراد نسبت به افرادی که نسخه عادی را خریده اند می باشد. این نسخه بازی همچنین با تمام DLC ها و Season Pass بازی و چالش های روزانه و هفتگی دریافت اعتبار هم سازگار می باشد.

این راهی بسیار عالی برای جانی تازه دادن به یک بازی که شش ماه از عرضه آن می گذرد است و بازیکنان زیادی هنوز از Uplay زیاد استفاده نمی کنند بنابراین این فرصتی خوب برای جذب بازیکنان جدید به این پلتفرم می باشد. شما می توانید این نسخه بازی را از امروز تا تاریخ 19 ژوئن (30 خرداد) بر روی استیم و Uplay خریداری کنید و بعد از تمام شدن این تاریخ، همچنان دسترسی کامل به بازی را خواهید داشت.

Rainbow Six Siege: Starter Edition فقط با قیمت 15 دلار

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

Rainbow Six Siege: Starter Edition فقط با قیمت 15 دلار

Ubisoft امروز اعلام کرد که نسخه Starter Edition بازی Rainbow Six Siege بر روی Steam و UPlay تا تاریخ 19 ژوئن (30 خرداد) به قیمت 15 دلار به فروش می رسد.

این نسخه از بازی تمامی نقشه ها، حالت ها، اسلحه ها و ویژگی های نسخه اصلی بازی را پشتیبانی کرده اما به بازیکنان فقط دو عدد Operator (کلاس بازی) می دهد. وقتی بازیکنان بازی را برای اولین بار اجرا می کنند، به آنها 2 عدد Operator بصورت شانسی داده خواهد شد که البته با 600R اعتباری که در بازی به شما داده می شود، می توانید 2 عدد Operator دیگر به انتخاب خودتان خریداری کنید (یا برای محتواهای دیگر بازی خرج کنید). بازیکنان برای خریدن operator های دیگر باید 12500 عدد اعتبار خرج کنند که مبلغ بیشتری برای این افراد نسبت به افرادی که نسخه عادی را خریده اند می باشد. این نسخه بازی همچنین با تمام DLC ها و Season Pass بازی و چالش های روزانه و هفتگی دریافت اعتبار هم سازگار می باشد.

این راهی بسیار عالی برای جانی تازه دادن به یک بازی که شش ماه از عرضه آن می گذرد است و بازیکنان زیادی هنوز از Uplay زیاد استفاده نمی کنند بنابراین این فرصتی خوب برای جذب بازیکنان جدید به این پلتفرم می باشد. شما می توانید این نسخه بازی را از امروز تا تاریخ 19 ژوئن (30 خرداد) بر روی استیم و Uplay خریداری کنید و بعد از تمام شدن این تاریخ، همچنان دسترسی کامل به بازی را خواهید داشت.

Rainbow Six Siege: Starter Edition فقط با قیمت 15 دلار

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

Rainbow Six Siege: Starter Edition فقط با قیمت 15 دلار