PingTools Pro v3.78 دانلود برنامه ابزار شبکه برای اندروید

PingTools_icon

ابزار شبکه PingTools Pro پشتیبانی از زبان فارسی در شبکه های کامپیوتری، PING روشی برای ارسال پیام ها از یک سیستم به سیستمی دیگر است. برای اطلاع از پینگ، معمولا از آن تست می گیرند که به آن Ping Test گفته می شود. هنگام انجام این تست، پاسخ هرچه که باشد، نتیجه آن تعیین کننده […]

******************

PingTools Pro v3.78 دانلود برنامه ابزار شبکه برای اندروید

(image)

ابزار شبکه PingTools Pro پشتیبانی از زبان فارسی در شبکه های کامپیوتری، PING روشی برای ارسال پیام ها از یک سیستم به سیستمی دیگر است. برای اطلاع از پینگ، معمولا از آن تست می گیرند که به آن Ping Test گفته می شود. هنگام انجام این تست، پاسخ هرچه که باشد، نتیجه آن تعیین کننده […]

******************

(image)
PingTools Pro v3.78 دانلود برنامه ابزار شبکه برای اندروید