Photo Watermark v1.1 دانلود برنامه اضافه کردن کپی رایت به تصاویر

Photo-Watermark-logo

اضافه کردن کپی رایت به تصاویر با Photo Watermark اگر طراح گرافیک باشید حتما می دانید که ممکن است افراد سودجو طرح های ایجاد شده توسط شما را به سادگی با نام خود معرفی کنند. به همین دلیل بهتر است برای جلوگیری از این قضیه، بر روی عکس های خود کپی رایتتان را قرار دهید […]

******************

Photo Watermark v1.1 دانلود برنامه اضافه کردن کپی رایت به تصاویر

(image)

اضافه کردن کپی رایت به تصاویر با Photo Watermark اگر طراح گرافیک باشید حتما می دانید که ممکن است افراد سودجو طرح های ایجاد شده توسط شما را به سادگی با نام خود معرفی کنند. به همین دلیل بهتر است برای جلوگیری از این قضیه، بر روی عکس های خود کپی رایتتان را قرار دهید […]

******************

(image)
Photo Watermark v1.1 دانلود برنامه اضافه کردن کپی رایت به تصاویر