تریلر اولیه از بازی قتل در کوچه های تهران 2

سال 1389 اولین شماره از بازی قتل در کوچه های تهران منتشر شد. این بازی که یک بازی اکشن ادونچر و اشاره و کلیک است توانست در شماره اول خود موفقیت نسبی داشته باشد. حال پس از چند سال، شماره دوم آن به پایان مراحل ساخت خود رسیده است و تریلر زیر اولین تریلر از این بازی می باشد که می توانید آن را مشاهده کنید.

تریلر اولیه از بازی قتل در کوچه های تهران 2

hd تریلر اولیه از بازی قتل در کوچه های تهران 2

24MB

نوشته تریلر اولیه از بازی قتل در کوچه های تهران 2 اولین بار در Game emaG پدیدار شد.

بازی آزاد