Overwatch تاکنون 119 میلیون ساعت بازی شده و 7 میلیون پلیر دارد

عنوان Overwatch هفته گذشته منتشر شد و تاکنون 7 میلیون نفر آن را بازی کرده اند.

این نسبتا رقم بزرگی است اما هنوز به نسبت 9.7 میلیون نفری که بتای این بازی را در هر سه پلتفرم تجربه کرده بودند، کمتر می باشد. با این حال شمار پلیر های این بازی در حال افزایش است و احتمالا به میزان پلیرهای بتای بازی خواهد رسید. بنابر آمار منتشر شده از طرف سازندگان بازی، بازیکنان این عنوان از زمان عرضه مجموعا 119 میلیون ساعت این عنوان را بازی کرده اند. پلیر ها 326 میلیون بار Hero های خود را عوض کرده اند و 11 میلیون محموله را به مقصد رسانده اند. یکی از مدیران و بنیان گذاران بلیزارد یعنی آقای Mike Morhaime در کنفرانس مطبوعاتی عرضه بازی اظهار داشت:

“در طول ماه ها و هفته هایی که منتهی به عرضه بازی می شد ما شاهد حمایت ها و محبت های گیمرهای بلیزارد، طرفداران ژانر FPS و حتی افرادی که تاکنون بازی به مانند این را تجربه نکردند بودیم و از شور و اشتیاق همگی این افراد سپاسگذاریم. ما تلاش بسیاری کردیم تا عنوانی با دنیای جدید بسازیم تا هر کسی بتواند از آن لذت ببرد. ما از چنین موفقیتی بسیار خرسندیم و به دنبال آن هستیم که بازی ما با رقابت ها و محتوای اضافه جدید، یکی از سرگرم کننده ترین بازی ها باشد.”

عنوان موفق OverWatch در تاریخ 24 می برابر با 4 خرداد برای سه پلتفرم PC ،PS4 و XONE منتشر شده است.

Overwatch تاکنون 119 میلیون ساعت بازی شده و 7 میلیون پلیر دارد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

Overwatch تاکنون 119 میلیون ساعت بازی شده و 7 میلیون پلیر دارد

عنوان Overwatch هفته گذشته منتشر شد و تاکنون 7 میلیون نفر آن را بازی کرده اند.

این نسبتا رقم بزرگی است اما هنوز به نسبت 9.7 میلیون نفری که بتای این بازی را در هر سه پلتفرم تجربه کرده بودند، کمتر می باشد. با این حال شمار پلیر های این بازی در حال افزایش است و احتمالا به میزان پلیرهای بتای بازی خواهد رسید. بنابر آمار منتشر شده از طرف سازندگان بازی، بازیکنان این عنوان از زمان عرضه مجموعا 119 میلیون ساعت این عنوان را بازی کرده اند. پلیر ها 326 میلیون بار Hero های خود را عوض کرده اند و 11 میلیون محموله را به مقصد رسانده اند. یکی از مدیران و بنیان گذاران بلیزارد یعنی آقای Mike Morhaime در کنفرانس مطبوعاتی عرضه بازی اظهار داشت:

“در طول ماه ها و هفته هایی که منتهی به عرضه بازی می شد ما شاهد حمایت ها و محبت های گیمرهای بلیزارد، طرفداران ژانر FPS و حتی افرادی که تاکنون بازی به مانند این را تجربه نکردند بودیم و از شور و اشتیاق همگی این افراد سپاسگذاریم. ما تلاش بسیاری کردیم تا عنوانی با دنیای جدید بسازیم تا هر کسی بتواند از آن لذت ببرد. ما از چنین موفقیتی بسیار خرسندیم و به دنبال آن هستیم که بازی ما با رقابت ها و محتوای اضافه جدید، یکی از سرگرم کننده ترین بازی ها باشد.”

عنوان موفق OverWatch در تاریخ 24 می برابر با 4 خرداد برای سه پلتفرم PC ،PS4 و XONE منتشر شده است.

Overwatch تاکنون 119 میلیون ساعت بازی شده و 7 میلیون پلیر دارد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

Overwatch تاکنون 119 میلیون ساعت بازی شده و 7 میلیون پلیر دارد