Override DNS v5.1.2 دانلود نرم افزار تغییر دی ان اس در اندروید

Override DNS

جدیدترین نسخه Override DNS اندروید Override DNS به شما اجازه می دهد تا DNS‌ پیش فرض موجود در اندروید را تغییر دهید. IP دی ان اس در شبکه به صورت خودکار تعیین می شود اما اگر نیاز به تغییر دی ان اس شبکه در اندروید دارید Override DNS بهترین ابزار موجود در این زمینه می باشد. این […]

******************

Override DNS v5.1.2 دانلود نرم افزار تغییر دی ان اس در اندروید

(image)

جدیدترین نسخه Override DNS اندروید Override DNS به شما اجازه می دهد تا DNS‌ پیش فرض موجود در اندروید را تغییر دهید. IP دی ان اس در شبکه به صورت خودکار تعیین می شود اما اگر نیاز به تغییر دی ان اس شبکه در اندروید دارید Override DNS بهترین ابزار موجود در این زمینه می باشد. این […]

******************

(image)
Override DNS v5.1.2 دانلود نرم افزار تغییر دی ان اس در اندروید