سازنده ی No Man’s Sky از مشقت های ساخت این عنوان بزرگ می گوید

No Mans Sky

به گزارش و به نقل از بازی جاه طلبانه ی فضایی No Man’s Sky که برای PlayStation 4 و PC عرضه می شود در مراسم E3 حضور نداشت با این حال فکر نکنید که این غیبت به معنی آن است که بازی دچار مشکل شده است.

در جواب سوالی در تویتر، آقای “شان مورای(Sean Murray)” رئیس Hello Games جواب داد که ما در مراسم E3 در خانه ماندیم و بر روی بازی کار کردیم.

متن پیام تویتر:

کارهایی که هفته ی گذشته می توانستیم انجام دهیم:

1- به مراسم E3 می آمدیم و انتظارات مردم را بیشتر می کردیم.

2-بازی را بهتر می کردیم

ما دومی را انتخاب کردیم

آقای مورای جزئیات بیشتری در مورد وضعیت No Man’s Sky گفت. او گفت که گروه “خیلی عالی” بر روی بازی کار می کنند تا تمام شود.

آقای مورای گفت:

هر روز بازی بهتر و بهتر می شود ما شب ها دیر می خوابیم و صبح ها زود بیدار می شویم تا بتوانیم بازی را زود تمام کنیم و در اختیار شما قرار دهیم. خیلی خوب است که داریم می بینیم همه چیز دارد به خوبی تمام می شود.

در ادامه افزود:

No Man’s Sky سخت ترین کاری است که تا به حال انجام داده ام. این بازی خیلی بزرگ تر از چیزی است که شما تصور می کنید. این بازی چیزی است که کسی تا به حال مانند آن را نساخته اند. تیم ما خیلی کوچک است و انتظارات هم از ما خیلی بالا است با این حال خیلی خوب پیش می رویم.

” آقای مورای در مورد همکارانش گفت:”سخت کوش ترین و با استعدادترین افرادی که من تا به حال با آن ها کار کرده ام.” او همچنین در مورد اهمیت بازی No Man’s Sky برای آن ها گفت:”ما یک شانس داریم و نباید آن را هدر دهیم.

آقای مورای در مورد تاخیر بازی از ماه جون به آگوست گفت: “ممنونم از حمایت ها و صبر شما، دنیا به زودی مال شما خواهد بود.

در تاریخ 9 آگوست(19 مرداد) در آمریکای شمالی، 10 آگوست(20 مرداد) در اروپا و 12 آگوست(22 مرداد) در انگلستان عرضه می شود.

سازنده ی No Man’s Sky از مشقت های ساخت این عنوان بزرگ می گوید

(image)

به گزارش و به نقل از بازی جاه طلبانه ی فضایی No Man’s Sky که برای PlayStation 4 و PC عرضه می شود در مراسم E3 حضور نداشت با این حال فکر نکنید که این غیبت به معنی آن است که بازی دچار مشکل شده است.

در جواب سوالی در تویتر، آقای “شان مورای(Sean Murray)” رئیس Hello Games جواب داد که ما در مراسم E3 در خانه ماندیم و بر روی بازی کار کردیم.

متن پیام تویتر:

کارهایی که هفته ی گذشته می توانستیم انجام دهیم:

1- به مراسم E3 می آمدیم و انتظارات مردم را بیشتر می کردیم.

2-بازی را بهتر می کردیم

ما دومی را انتخاب کردیم

آقای مورای جزئیات بیشتری در مورد وضعیت No Man’s Sky گفت. او گفت که گروه “خیلی عالی” بر روی بازی کار می کنند تا تمام شود.

آقای مورای گفت:

هر روز بازی بهتر و بهتر می شود ما شب ها دیر می خوابیم و صبح ها زود بیدار می شویم تا بتوانیم بازی را زود تمام کنیم و در اختیار شما قرار دهیم. خیلی خوب است که داریم می بینیم همه چیز دارد به خوبی تمام می شود.

در ادامه افزود:

No Man’s Sky سخت ترین کاری است که تا به حال انجام داده ام. این بازی خیلی بزرگ تر از چیزی است که شما تصور می کنید. این بازی چیزی است که کسی تا به حال مانند آن را نساخته اند. تیم ما خیلی کوچک است و انتظارات هم از ما خیلی بالا است با این حال خیلی خوب پیش می رویم.

” آقای مورای در مورد همکارانش گفت:”سخت کوش ترین و با استعدادترین افرادی که من تا به حال با آن ها کار کرده ام.” او همچنین در مورد اهمیت بازی No Man’s Sky برای آن ها گفت:”ما یک شانس داریم و نباید آن را هدر دهیم.

آقای مورای در مورد تاخیر بازی از ماه جون به آگوست گفت: “ممنونم از حمایت ها و صبر شما، دنیا به زودی مال شما خواهد بود.

در تاریخ 9 آگوست(19 مرداد) در آمریکای شمالی، 10 آگوست(20 مرداد) در اروپا و 12 آگوست(22 مرداد) در انگلستان عرضه می شود.

سازنده ی No Man’s Sky از مشقت های ساخت این عنوان بزرگ می گوید