NewsWeek | صوتی – مهمترین اخبار هفته اول مرداد

یک جمعه ی دیگر فرا رسید و باز هم با قسمت دیگری از NewsWeek در خدمت شما هستیم. در این قسمت به بررسی مهمترین اخبار گیم در اولین هفته ی مرداد ماه خواهیم پرداخت. البته طبق وعده ای که در شماره ی قبلی داده بودیم، بخش جدیدی به این قسمت از NewsWeek اضافه شده است که در آن به معرفی کوتاهی از بازی های مختلف خواهیم پرداخت. در این قسمت نیز به سراغ بازی زیبای Valiant Hearts: The Great War خواهیم رفت و نگاهی بر این عنوان خواهیم داشت.

NewsWeek | صوتی – مهمترین اخبار هفته اول مرداد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

NewsWeek | صوتی – مهمترین اخبار هفته اول مرداد

یک جمعه ی دیگر فرا رسید و باز هم با قسمت دیگری از NewsWeek در خدمت شما هستیم. در این قسمت به بررسی مهمترین اخبار گیم در اولین هفته ی مرداد ماه خواهیم پرداخت. البته طبق وعده ای که در شماره ی قبلی داده بودیم، بخش جدیدی به این قسمت از NewsWeek اضافه شده است که در آن به معرفی کوتاهی از بازی های مختلف خواهیم پرداخت. در این قسمت نیز به سراغ بازی زیبای Valiant Hearts: The Great War خواهیم رفت و نگاهی بر این عنوان خواهیم داشت.

NewsWeek | صوتی – مهمترین اخبار هفته اول مرداد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

NewsWeek | صوتی – مهمترین اخبار هفته اول مرداد