Moto E جدید موتورولا، رنگ وقعیت به خود گرفت

در سال جاری و پس از عرضه گوشی های جدید از دو سری Moto G و Moto Z، شایعات متعددی در مورد توقف تولید گوشی های سری Moto E و Moto X موتورولا شنیده می شود.

Moto E جدید موتورولا، رنگ وقعیت به خود گرفت

(image)
در سال جاری و پس از عرضه گوشی های جدید از دو سری Moto G و Moto Z، شایعات متعددی در مورد توقف تولید گوشی های سری Moto E و Moto X موتورولا شنیده می شود.
Moto E جدید موتورولا، رنگ وقعیت به خود گرفت