Moon+ Reader Pro v4.0 دانلود برنامه کتاب خوان حرفه ای اندروید

Moon+-Reader_icon

برنامه کتابخوان حرفه ای Moon+ Reader + با پشتیبانی کامل از زبان فارسی قیمت در گوگل پلی 5 دلار Moon+ Reader نرم افزاری حرفه ای و قدرتمند برای باز کردن کتابهای الکترونیکی با پشتیبانی از تکنولوژی Text-To-Speechیا همان تبدیل متن به صداست که دارای قابلیت های جالبی مخصوصا پشتیبانی از زبان شیرین فارسی است.   ویژگی […]

******************

Moon+ Reader Pro v4.0 دانلود برنامه کتاب خوان حرفه ای اندروید

(image)

برنامه کتابخوان حرفه ای Moon+ Reader + با پشتیبانی کامل از زبان فارسی قیمت در گوگل پلی 5 دلار Moon+ Reader نرم افزاری حرفه ای و قدرتمند برای باز کردن کتابهای الکترونیکی با پشتیبانی از تکنولوژی Text-To-Speechیا همان تبدیل متن به صداست که دارای قابلیت های جالبی مخصوصا پشتیبانی از زبان شیرین فارسی است.   ویژگی […]

******************

(image)
Moon+ Reader Pro v4.0 دانلود برنامه کتاب خوان حرفه ای اندروید