Mass Effect Andromeda از نظر ظاهری و گیم پلی هر روز بهتر و بهتر می شود

بینندگان عزیز ! شنوندگان محترم ! در اپیزودِ این هفته ی سریال “توییت های مرموز و نامفهوم Bioware در مورد Mass Effect Andromeda که خب … (اِهِم) … رسما طبق معمول هیچ اطلاعات واضح و مفید ای از آن به قابل برداشت نبوده و از نظر حجمی هم رسما به  “هیچ!” نزدیک بود به صحبت ها و بحث هایی از توسعه دهنگان این بازی در “توییتر” برخورد کردیم حاکی از آنکه این عزیزان بشدت از روند پیشرفت بازی راضی هستند و به این موضوع نیز اشاره شد که که این بازی هر روز بهتر و از نظر ظاهری زیباتر به نظر میرسد. 

که البته … این موضوع خیلی دور از ذهن هم نیست ! تنها اتفاق ممکنی که می تواند باعث شود بازی ای به بزرگی Mass Effect هر روز بهتر و بهتر نشود این است که خب … به هر دلیلی در روند توسعه ی بازی مشکل بزرگی به وجود بیاید و سرنوشت چنین عنوان به ناکجا آباد و ترکستان و امثالهم ختم شود . که البته با توجه به این توییت ها و بحث ها از طرف سازندگان می توان امیدوار بود که این اتفاق نیفتاده است . همه چیز آرام , امن و امان است !!!

در کل جدای از شوخی و بشکل جدی به نظر می رسد تیم توسعه ی بازی بشدت از پیشرفت های آن راضی و خوشحال هستند , که این موضوع باعث می شود ما و طرفداران این بازی نیست نگاه کاملا مثبتی به آن داشته باشیم . فی الواقع , هیچوقت تابحال این دوستان گرامی (سازندگان!) ما را در مقیاس بزرگ ناامید نکرده اند . 

ممکن بعد از این حرف خیلی از شما به پایان Mass Effect 3 به عنوان یک موضوع ناامید کننده اشاره بکنید ولی … این نوع تفکر و طرز دید به اصطلاح “از دست دادن زیبایی جنگل , بخاطر درختان است !” 

………

یادداشت خبرنگار پردیس گیم : از دست دادن زیبایی جنگل بخاطر درخت ها , یا به اصطلاح اصلی missing the forest for the trees در واقع به این معنا اشاره داره که شما ممکنه با توجه بیش از حد به جزییات کوچیک و یا بعضی نقص ها , زیباییِ کلی یه موضوع یا یک چیز رو از دست بدین .

………

در نهایت این حقیقت پابرجاست که تیم سازنده ی بازی Mass Effect در Bioware هیچوقت تابحال یه بازی “بد” به ما تحویل نداده اند , پس هیچ دلیلی حداقل تا به الآن برای شک به عملکرد آن ها وجود ندارد . 

Mass Effect Andromeda در نمایشگاه E3 امسال برای PlayStation 4 , XBoxOne و PC به نمایش خواهد درآمد .

Mass Effect Andromeda از نظر ظاهری و گیم پلی هر روز بهتر و بهتر می شود

(image)

بینندگان عزیز ! شنوندگان محترم ! در اپیزودِ این هفته ی سریال “توییت های مرموز و نامفهوم Bioware در مورد Mass Effect Andromeda که خب … (اِهِم) … رسما طبق معمول هیچ اطلاعات واضح و مفید ای از آن به قابل برداشت نبوده و از نظر حجمی هم رسما به  “هیچ!” نزدیک بود به صحبت ها و بحث هایی از توسعه دهنگان این بازی در “توییتر” برخورد کردیم حاکی از آنکه این عزیزان بشدت از روند پیشرفت بازی راضی هستند و به این موضوع نیز اشاره شد که که این بازی هر روز بهتر و از نظر ظاهری زیباتر به نظر میرسد. 

که البته … این موضوع خیلی دور از ذهن هم نیست ! تنها اتفاق ممکنی که می تواند باعث شود بازی ای به بزرگی Mass Effect هر روز بهتر و بهتر نشود این است که خب … به هر دلیلی در روند توسعه ی بازی مشکل بزرگی به وجود بیاید و سرنوشت چنین عنوان به ناکجا آباد و ترکستان و امثالهم ختم شود . که البته با توجه به این توییت ها و بحث ها از طرف سازندگان می توان امیدوار بود که این اتفاق نیفتاده است . همه چیز آرام , امن و امان است !!!

در کل جدای از شوخی و بشکل جدی به نظر می رسد تیم توسعه ی بازی بشدت از پیشرفت های آن راضی و خوشحال هستند , که این موضوع باعث می شود ما و طرفداران این بازی نیست نگاه کاملا مثبتی به آن داشته باشیم . فی الواقع , هیچوقت تابحال این دوستان گرامی (سازندگان!) ما را در مقیاس بزرگ ناامید نکرده اند . 

ممکن بعد از این حرف خیلی از شما به پایان Mass Effect 3 به عنوان یک موضوع ناامید کننده اشاره بکنید ولی … این نوع تفکر و طرز دید به اصطلاح “از دست دادن زیبایی جنگل , بخاطر درختان است !” 

………

یادداشت خبرنگار پردیس گیم : از دست دادن زیبایی جنگل بخاطر درخت ها , یا به اصطلاح اصلی missing the forest for the trees در واقع به این معنا اشاره داره که شما ممکنه با توجه بیش از حد به جزییات کوچیک و یا بعضی نقص ها , زیباییِ کلی یه موضوع یا یک چیز رو از دست بدین .

………

در نهایت این حقیقت پابرجاست که تیم سازنده ی بازی Mass Effect در Bioware هیچوقت تابحال یه بازی “بد” به ما تحویل نداده اند , پس هیچ دلیلی حداقل تا به الآن برای شک به عملکرد آن ها وجود ندارد . 

Mass Effect Andromeda در نمایشگاه E3 امسال برای PlayStation 4 , XBoxOne و PC به نمایش خواهد درآمد .

Mass Effect Andromeda از نظر ظاهری و گیم پلی هر روز بهتر و بهتر می شود