MailDroid Pro v4.35 دانلود برنامه کم نظیر مدیریت ایمیل برای اندروید

MailDroid-logo

برنامه مدیریت ایمیل در گوشی MailDroid MailDroid نرم افزاری برای مدیریت ایمیل ها در گوشی های همراه می باشد. با استفاده از این نرم افزار امکان مدیریت ایمیل های دریافتی را خواهید داشت و همچنین امکان ارسال ایمیل جدید برای ادرس های ایمیل مختلف را نیز خواهید داشت. ویژگی ها: ویجت های بسیار زیبا به […]

******************

MailDroid Pro v4.35 دانلود برنامه کم نظیر مدیریت ایمیل برای اندروید

(image)

برنامه مدیریت ایمیل در گوشی MailDroid MailDroid نرم افزاری برای مدیریت ایمیل ها در گوشی های همراه می باشد. با استفاده از این نرم افزار امکان مدیریت ایمیل های دریافتی را خواهید داشت و همچنین امکان ارسال ایمیل جدید برای ادرس های ایمیل مختلف را نیز خواهید داشت. ویژگی ها: ویجت های بسیار زیبا به […]

******************

(image)
MailDroid Pro v4.35 دانلود برنامه کم نظیر مدیریت ایمیل برای اندروید