Lumigon T3 اولین گوشی هوشمند جهان با دوربین دید در شب

Lumigon یک کمپانی دانمارکی است که به طراحی و تولید گوشی های هوشمند خاص و عجیب معروف است.

Lumigon T3 اولین گوشی هوشمند جهان با دوربین دید در شب

(image)
Lumigon یک کمپانی دانمارکی است که به طراحی و تولید گوشی های هوشمند خاص و عجیب معروف است.
Lumigon T3 اولین گوشی هوشمند جهان با دوربین دید در شب