LeanDroid Premium v3.2.5 دانلود برنامه قطع خودکار اتصال های گوشی اندروید

LeanDroid-logo

قطع خودکار اتصال های بی سیم LeanDroid برنامه افزایش عمر باتری LeanDroid این امکان را دارد تا به هنگام کم بودن شارژ باتری، اقدام به قطع کردن خودکار اتصال های بی سیم نماید. این کار باعث خواهد شد تا در پایان شارژ باتری، بتوانید مدت زمان بیشتری از گوشی همراه خود استفاده کنید. ویژگی ها: […]

******************

LeanDroid Premium v3.2.5 دانلود برنامه قطع خودکار اتصال های گوشی اندروید

(image)

قطع خودکار اتصال های بی سیم LeanDroid برنامه افزایش عمر باتری LeanDroid این امکان را دارد تا به هنگام کم بودن شارژ باتری، اقدام به قطع کردن خودکار اتصال های بی سیم نماید. این کار باعث خواهد شد تا در پایان شارژ باتری، بتوانید مدت زمان بیشتری از گوشی همراه خود استفاده کنید. ویژگی ها: […]

******************

(image)
LeanDroid Premium v3.2.5 دانلود برنامه قطع خودکار اتصال های گوشی اندروید