iPhone 7/7 Plus فراتر از حد انتظار فروش خواهند کرد

بسیاری بر این تصور هستند که دو گوشی iPhone 7/7 Plus به علت عدم داشتن تفاوتی فاحش با مدل های قبلی خود، در سال جاری فروش چندانی نخواهند کرد.

iPhone 7/7 Plus فراتر از حد انتظار فروش خواهند کرد

(image)
بسیاری بر این تصور هستند که دو گوشی iPhone 7/7 Plus به علت عدم داشتن تفاوتی فاحش با مدل های قبلی خود، در سال جاری فروش چندانی نخواهند کرد.
iPhone 7/7 Plus فراتر از حد انتظار فروش خواهند کرد