iCare Eye Test Pro v2.8.9 دانلود برنامه تست چشم برای اندروید

iCare-Eye-Test-logo

برنامه تست چشم و بینایی iCare Eye Test نسخه خریداری شده برنامه با امکان سنجش کور رنگی عرضه شده توسط iCare Fit Studio آیا آخرین باری که برای تست بینایی و سنجش آن، به پزشک مراجعه کرده اید را به یاد دارید؟ بدون شک جواب شما منفی است. پس پیشنهاد می کنیم از برنامه ای […]

******************

iCare Eye Test Pro v2.8.9 دانلود برنامه تست چشم برای اندروید

(image)

برنامه تست چشم و بینایی iCare Eye Test نسخه خریداری شده برنامه با امکان سنجش کور رنگی عرضه شده توسط iCare Fit Studio آیا آخرین باری که برای تست بینایی و سنجش آن، به پزشک مراجعه کرده اید را به یاد دارید؟ بدون شک جواب شما منفی است. پس پیشنهاد می کنیم از برنامه ای […]

******************

(image)
iCare Eye Test Pro v2.8.9 دانلود برنامه تست چشم برای اندروید