Hungry Shark world در هفته اول عرضه خود رکورد شکنی کرد

کمپانی مشهور تولید کننده بازی Ubisoft، به تازگی جدیدترین بازی از سری Hungry Shark خود را برای گوشی های هوشمند عرضه نموده است.

Hungry Shark world در هفته اول عرضه خود رکورد شکنی کرد

(image)
کمپانی مشهور تولید کننده بازی Ubisoft، به تازگی جدیدترین بازی از سری Hungry Shark خود را برای گوشی های هوشمند عرضه نموده است.
Hungry Shark world در هفته اول عرضه خود رکورد شکنی کرد