HTC 10 LifeStyle دارای مشخصات داخلی پایین تر از 10 اما اختلاف قیمت ناچیز با آن است

کمپانی تایوانی اچ تی سی مدت کوتاهی پس از معرفی گوشی پرچمدار 10 خود، نسخه دیگری از آن را نیز معرفی نمود.

HTC 10 LifeStyle دارای مشخصات داخلی پایین تر از 10 اما اختلاف قیمت ناچیز با آن است

(image)
کمپانی تایوانی اچ تی سی مدت کوتاهی پس از معرفی گوشی پرچمدار 10 خود، نسخه دیگری از آن را نیز معرفی نمود.
HTC 10 LifeStyle دارای مشخصات داخلی پایین تر از 10 اما اختلاف قیمت ناچیز با آن است