Happy Wheels یک بازی سراسر خشونت و جذاب

سازندگان بازی قدیمی Happy Wheels بالاخره تصمیم گرفتند تا نسخه مخصوص گوشی های هوشمند این بازی را عرضه کنند.

Happy Wheels یک بازی سراسر خشونت و جذاب

(image)
سازندگان بازی قدیمی Happy Wheels بالاخره تصمیم گرفتند تا نسخه مخصوص گوشی های هوشمند این بازی را عرضه کنند.
Happy Wheels یک بازی سراسر خشونت و جذاب