GTA 5’s Biker DLC در 13 مهر

Rockstar اعلام کرد آپیدت مد آنلاین بعدی برای بازی به نام GTA 5’s Biker DLC، در 4 اکتبر (13 مهر) وارد بازار می شود. آپیدت Bikers، دنیای جنایتکاران باشگاه های زیرزمینی موتورسواری Los Santos و Blaine County را مشمول می شود.

گیمپلی بازی شامل مدهای رقابتی فراوانی است. همچنین وسایل نقلیه، اسلحه و لباس های جدید زیادی به بازی اضافه شده است. یکی از موتور های بازی Western Rat Bike نام دارد.

بازیکنان می توانند با 8 نفر دیگر باشگاهی تشکیل دهند و هر کدام نقشی در این باشگاه بر عهده بگیرند. بازیکنان همچنین با استفاده از MC Clubhouse می توانند از یک متخصص و مکانیک موتور بهره ببرند ولی هنوز نقش اصلی این کاراکتر (مکانیک) مشخص نیست.

Rockstar اعلام کرد نسخه تک نفره بازی هنوز در دست بررسی است.

GTA 5’s Biker DLC در 13 مهر

 

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

GTA 5’s Biker DLC در 13 مهر

Rockstar اعلام کرد آپیدت مد آنلاین بعدی برای بازی به نام GTA 5’s Biker DLC، در 4 اکتبر (13 مهر) وارد بازار می شود. آپیدت Bikers، دنیای جنایتکاران باشگاه های زیرزمینی موتورسواری Los Santos و Blaine County را مشمول می شود.

گیمپلی بازی شامل مدهای رقابتی فراوانی است. همچنین وسایل نقلیه، اسلحه و لباس های جدید زیادی به بازی اضافه شده است. یکی از موتور های بازی Western Rat Bike نام دارد.

بازیکنان می توانند با 8 نفر دیگر باشگاهی تشکیل دهند و هر کدام نقشی در این باشگاه بر عهده بگیرند. بازیکنان همچنین با استفاده از MC Clubhouse می توانند از یک متخصص و مکانیک موتور بهره ببرند ولی هنوز نقش اصلی این کاراکتر (مکانیک) مشخص نیست.

Rockstar اعلام کرد نسخه تک نفره بازی هنوز در دست بررسی است.

GTA 5’s Biker DLC در 13 مهر

 

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

GTA 5’s Biker DLC در 13 مهر