Google Photos v1.24.0.127982639 دانلود برنامه مدیریت همه جانبه تصاویر در گوشی های اندروید

Google-Photos-logo

مدیریت و دسته بندی تصاویر با Google Photos محصولی از کمپانی گوگل Google Photos محصولی از کمپانی نام آشنای گوگل برای گوشی های اندروید می باشد که با استفاده از آن کاربران امکان مدیریت و دسته بندی تصاویر داخل گوشی همراه خود را خواهند داشت. این نرم افزار امکانات و ابزارهای لازم در این زمینه […]

******************

Google Photos v1.24.0.127982639 دانلود برنامه مدیریت همه جانبه تصاویر در گوشی های اندروید

(image)

مدیریت و دسته بندی تصاویر با Google Photos محصولی از کمپانی گوگل Google Photos محصولی از کمپانی نام آشنای گوگل برای گوشی های اندروید می باشد که با استفاده از آن کاربران امکان مدیریت و دسته بندی تصاویر داخل گوشی همراه خود را خواهند داشت. این نرم افزار امکانات و ابزارهای لازم در این زمینه […]

******************

(image)
Google Photos v1.24.0.127982639 دانلود برنامه مدیریت همه جانبه تصاویر در گوشی های اندروید