Google Docs 1.6.273.14.35 دانلود نرم افزارهای ویرایشگر متون کمپانی گوگل برای اندروید

Google Docs

جدیدترین نسخه Google Docs اندروید ساپورت کامل زبان شیرین فارسی ( پارسی ) پس از مدت ها انتظار سرانجام کمپانی گوگل بعد از معرفی دو نرم افزار Google Docs و Google Sheets که پیش تر برای IOS منتشر شده بود را برای اندروید نیز منتشر کرد . این نرم افزار ها ، برنامه هایی ویرایش و کاربردی جدیدی […]

******************

Google Docs 1.6.273.14.35 دانلود نرم افزارهای ویرایشگر متون کمپانی گوگل برای اندروید

(image)

جدیدترین نسخه Google Docs اندروید ساپورت کامل زبان شیرین فارسی ( پارسی ) پس از مدت ها انتظار سرانجام کمپانی گوگل بعد از معرفی دو نرم افزار Google Docs و Google Sheets که پیش تر برای IOS منتشر شده بود را برای اندروید نیز منتشر کرد . این نرم افزار ها ، برنامه هایی ویرایش و کاربردی جدیدی […]

******************

(image)
Google Docs 1.6.273.14.35 دانلود نرم افزارهای ویرایشگر متون کمپانی گوگل برای اندروید