God of War دارای یک داستان حماسی پدر و پسر

“راب دیویس (Rob Davis)”، طراح ارشد مراحل، در مورد بازی چنین اظهار می دارد:

“من شکاکیت همه را درک می کنم، در حالی که God of War در کنفرانس سونی دیشب، با تکنولوژی نسل جدیدش غوغایی به پا کرد، به نظر می رسد عنوان پیش رو فراتر از آن چیزی است که قبلاً در این سری دیده بودیم. اگر شما از طرفی دارای حرکات حیرت انگیز کاراکتری و از طرف دیگر دارای نورپردازی نامناسبی باشید، بدیهی است که به همه چیز شک کنید. اما در اینجا بحث فرق می کند، این امر واقعی است، و بسیار تکان دهنده!”

کریتوس (شخصیت اصلی داستان) الان یک پدر است، و خدای جنگ به عنوان “یک داستان پدر-پسر” توسط “دیویس” توصیف شده بود. پسری را که در دموی دیشب دیدید در واقع همه داستان نبوده، بلکه او بزرگ شده و با جلو رفتن بازی پیشرفت می کند. این تنها در مورد کریتوس نیست. در واقع کل ماجرا، همانگونه که امروز صبح دیدیم، براساس رابطۀ بین این دو کاراکتر می باشد، که سیستم مبارزه ای بازی دارای یک ” دکمه پسر” بوده که درآن می توانید حرکات خاص را با کاراکتر پسر انجام داده و مانع پیشروی دشمنان شوید.

در این ماجراجویی کاملاً جدید کریتوس، پسرش گزینه های زیادی را دیکته می کند. “دیویس” به عنوان مثال به زاویۀ دوربین اشاره کرد، که در اینجا آنقدر پایین است که کریتوس به طور مداوم پسرش را جلوی چمشم می بیند. کات سین ها در واقع کات سین نیستند: دوربین هرگز گم نمی شود، که در نتیجه می تواند بر روی لحظاتی که پدر و پسر با هم شریک هستند، متمرکز شود. این اصلاً مانند چیزی که قبلاً بوده، نیست.

دوربین به سازندگان اجازه القای المان های کوچک روایت داستان، مثل زمانی که سایه حضور خطرناک گروهی از پرندگان پدیدار می شود، را می دهد. بسیار کارآمد است. خطرهای زیادی پیش رو می باشد.

و حال بپردازیم به بخش مبارزه ای که در کنفرانس نمایش داده شد.

همانطور که مشاهده کردیم، کریتوس توسط دو نوع دشمن اصلی موجود در بازی، که “grunt”ها و “Large troll” ها بودند، مورد حمله قرار گرفت. یک مبارزه اولیه در برار dragaها نشان داد که این موجودات لز روی صخره ها و از بالا به کریتوس حمله کردند.

”طبیعتاً موارد بسیار زیادی اعم از اسلحه ها و ضربه های متفاوت وجود دارد که ما هنوزاز آنها اطلاعی نداریم”

در اینجا تبر نیز معرفی شد، که تنها سلاح کریتوس در بازی بوده است. “دیویس” گفت که این یک سیستم مبارزه ای کاملاً جدید بوده که از دکمه های R1 و R2 برای اعمال ضربه های معمول، کوتاه برد، متوسط و بلند، توسط تبر انجام می گیرد. ترکیبی از تبر و ضربات کلی، نشان دهندۀ عمق مبارزه با شمشمیرهای زنجیری در بازی های قدیمی تر بوده، اما ما فقط مقدار کمی از چیزی که قرار است بیاید را دیدیم.

تبر نقش بزرگی را در God of War خواهد داشت، و نه فقط در مبارزه. به عنوان مثال، کریتوس می تواند از آن برای خورد کردن جعبه ها و یا حل کردن سایر معماها در محیط بازی از آن استفاده کند.

در هنگام مبارزه با troll، کریتوس با تبرش بر زمین ضربه زد. اگر شما ویدیو را دیده باشید () خواهید دید که تمام ضربه های تبر آبی می باشد، که ضربه های منجمد شونده را اعمال می کند. حملات trollها قرمز می باشد، چون پایه آنها آتش است. “دیویس” تنها بخشی از این را مطرح کرد، اما طبیعتاً موارد بسیار زیادی اعم از اسلحه ها و ضربه های متفاوت وجود دارد که ما هنوزاز آنها اطلاعی نداریم. اما با صبر کردن (از آنجایی که هیچ چاره ی دیگری هم نداریم)،   می توانیم به آنها پی ببریم.

 

آخرین موضوع، اینکه خود محیط نشانگر جدایی کامل از بازی های قبلی می باشد. در حالی که تنها یک راه برای رفتن است، مسیرها گسترده تر بوده و دارای گزینه های زیادی برای مبارزه است. “دیویس” این را به عنوان یک “ستون” برای God of War جدید توصیف کرد.

اما اگر اکشن را کنار بگذاریم، این یک داستان نسل جدید برای کریتوس و پسرش می باشد. “دیویس” این را بارها در کنفرانس مطرح کرد. کریتوس دارای یک range meter در گوشه تصویر بوده که می تواند از آن برای محافظت از پسرش هنگامی که پر می شود، استفاده کند، و مهارت مبوط به “دکمه پسر” نیز در جایی بسیار مناسب قرار داشته و مانع دید نمی باشد. ما چیزهای اندکی دیدیم، حتماً بیشتر از اینها نیز خواهد بود.

God of War دارای یک داستان حماسی پدر و پسر

(image)

“راب دیویس (Rob Davis)”، طراح ارشد مراحل، در مورد بازی چنین اظهار می دارد:

“من شکاکیت همه را درک می کنم، در حالی که God of War در کنفرانس سونی دیشب، با تکنولوژی نسل جدیدش غوغایی به پا کرد، به نظر می رسد عنوان پیش رو فراتر از آن چیزی است که قبلاً در این سری دیده بودیم. اگر شما از طرفی دارای حرکات حیرت انگیز کاراکتری و از طرف دیگر دارای نورپردازی نامناسبی باشید، بدیهی است که به همه چیز شک کنید. اما در اینجا بحث فرق می کند، این امر واقعی است، و بسیار تکان دهنده!”

کریتوس (شخصیت اصلی داستان) الان یک پدر است، و خدای جنگ به عنوان “یک داستان پدر-پسر” توسط “دیویس” توصیف شده بود. پسری را که در دموی دیشب دیدید در واقع همه داستان نبوده، بلکه او بزرگ شده و با جلو رفتن بازی پیشرفت می کند. این تنها در مورد کریتوس نیست. در واقع کل ماجرا، همانگونه که امروز صبح دیدیم، براساس رابطۀ بین این دو کاراکتر می باشد، که سیستم مبارزه ای بازی دارای یک ” دکمه پسر” بوده که درآن می توانید حرکات خاص را با کاراکتر پسر انجام داده و مانع پیشروی دشمنان شوید.

در این ماجراجویی کاملاً جدید کریتوس، پسرش گزینه های زیادی را دیکته می کند. “دیویس” به عنوان مثال به زاویۀ دوربین اشاره کرد، که در اینجا آنقدر پایین است که کریتوس به طور مداوم پسرش را جلوی چمشم می بیند. کات سین ها در واقع کات سین نیستند: دوربین هرگز گم نمی شود، که در نتیجه می تواند بر روی لحظاتی که پدر و پسر با هم شریک هستند، متمرکز شود. این اصلاً مانند چیزی که قبلاً بوده، نیست.

دوربین به سازندگان اجازه القای المان های کوچک روایت داستان، مثل زمانی که سایه حضور خطرناک گروهی از پرندگان پدیدار می شود، را می دهد. بسیار کارآمد است. خطرهای زیادی پیش رو می باشد.

و حال بپردازیم به بخش مبارزه ای که در کنفرانس نمایش داده شد.

همانطور که مشاهده کردیم، کریتوس توسط دو نوع دشمن اصلی موجود در بازی، که “grunt”ها و “Large troll” ها بودند، مورد حمله قرار گرفت. یک مبارزه اولیه در برار dragaها نشان داد که این موجودات لز روی صخره ها و از بالا به کریتوس حمله کردند.

”طبیعتاً موارد بسیار زیادی اعم از اسلحه ها و ضربه های متفاوت وجود دارد که ما هنوزاز آنها اطلاعی نداریم”

در اینجا تبر نیز معرفی شد، که تنها سلاح کریتوس در بازی بوده است. “دیویس” گفت که این یک سیستم مبارزه ای کاملاً جدید بوده که از دکمه های R1 و R2 برای اعمال ضربه های معمول، کوتاه برد، متوسط و بلند، توسط تبر انجام می گیرد. ترکیبی از تبر و ضربات کلی، نشان دهندۀ عمق مبارزه با شمشمیرهای زنجیری در بازی های قدیمی تر بوده، اما ما فقط مقدار کمی از چیزی که قرار است بیاید را دیدیم.

تبر نقش بزرگی را در God of War خواهد داشت، و نه فقط در مبارزه. به عنوان مثال، کریتوس می تواند از آن برای خورد کردن جعبه ها و یا حل کردن سایر معماها در محیط بازی از آن استفاده کند.

در هنگام مبارزه با troll، کریتوس با تبرش بر زمین ضربه زد. اگر شما ویدیو را دیده باشید () خواهید دید که تمام ضربه های تبر آبی می باشد، که ضربه های منجمد شونده را اعمال می کند. حملات trollها قرمز می باشد، چون پایه آنها آتش است. “دیویس” تنها بخشی از این را مطرح کرد، اما طبیعتاً موارد بسیار زیادی اعم از اسلحه ها و ضربه های متفاوت وجود دارد که ما هنوزاز آنها اطلاعی نداریم. اما با صبر کردن (از آنجایی که هیچ چاره ی دیگری هم نداریم)،   می توانیم به آنها پی ببریم.

(image)  

آخرین موضوع، اینکه خود محیط نشانگر جدایی کامل از بازی های قبلی می باشد. در حالی که تنها یک راه برای رفتن است، مسیرها گسترده تر بوده و دارای گزینه های زیادی برای مبارزه است. “دیویس” این را به عنوان یک “ستون” برای God of War جدید توصیف کرد.

اما اگر اکشن را کنار بگذاریم، این یک داستان نسل جدید برای کریتوس و پسرش می باشد. “دیویس” این را بارها در کنفرانس مطرح کرد. کریتوس دارای یک range meter در گوشه تصویر بوده که می تواند از آن برای محافظت از پسرش هنگامی که پر می شود، استفاده کند، و مهارت مبوط به “دکمه پسر” نیز در جایی بسیار مناسب قرار داشته و مانع دید نمی باشد. ما چیزهای اندکی دیدیم، حتماً بیشتر از اینها نیز خواهد بود.

God of War دارای یک داستان حماسی پدر و پسر