Gif Player Pro v3.3.4.0 دانلود برنامه پخش تصاویر متحرک در گوشی اندروید

gif-player-logo

پخش فایل های گیف در گوشی با Gif Player Gif Player برنامه ای برای پخش فایل های گیف میباشد. این نرم افزار بسیاری از فرمت های گیف را مورد پشتیبانی قرار داده و به سادگی امکان پخش آنها را برایتان امکان پذیر می کند. ویژگی ها: امکان کنترل کردن سرعت پخش امکان زوم کردن مشاهده […]

******************

Gif Player Pro v3.3.4.0 دانلود برنامه پخش تصاویر متحرک در گوشی اندروید

(image)

پخش فایل های گیف در گوشی با Gif Player Gif Player برنامه ای برای پخش فایل های گیف میباشد. این نرم افزار بسیاری از فرمت های گیف را مورد پشتیبانی قرار داده و به سادگی امکان پخش آنها را برایتان امکان پذیر می کند. ویژگی ها: امکان کنترل کردن سرعت پخش امکان زوم کردن مشاهده […]

******************

(image)
Gif Player Pro v3.3.4.0 دانلود برنامه پخش تصاویر متحرک در گوشی اندروید