GameStop : میزان فروش Overwatch فراتر از انتظارمان بود!

به گزارش، طی کنفرانس مالی فروشگاه GameStop ، آقای “تونی بارتل” (Tony Bartel) (رئیس اجرایی شرکت) به این موضوع اشاره کرد که دیسک های فیزیکی بازی Overwatch فروش فوق العاده ای را به همراه داشته باشد! وی در این مورد :

“میزان فروش بازی Overwatch فراتر از انتظارات ما بود و توانست یک لانچ بسیار قوی را برایمان رقم بزند.”

علاوه بر این، آقای بارتل حرکت Activision Blizzard در رابطه با پخش دیسک های فیزیکی، قبل از شب عرضه را ستایش کرد و آن را یک «حرکت بسیار مترقی» خواند. این موضوع باعث شد تا فروشگاه GameStop قبل از باز شدن سرور ها، دو روز کامل را در اختیار داشته باشد. در نتیجه، میزان فروش دیسک های بازی Overwatch به طرز چشمگیری افزایش یافت. آقای بارتل همچنین اشاره کرد که به احتمال زیاد، در آینده تعداد این گونه انتشار ها، افزایش خواهند یافت.

در ادامه، آقای “مایکل ماولر” (Michael Mauler) (رئیس کل فروشگاه گیم استاپ) افزود که نسخه فیزیکی بازی Overwatch در زمینه‌ی جهانی نیز، فروش بسیار خوبی داشته است؛ آن هم درحالی که دانلود دیجیتالی بازی ها، زمانبر و کند می باشد. وی همچنین اشاره کرد که تلاش برای جایگزین کردن فروش دیجیتالی بازی ها، به جای فروش فیزیکی، موجب لطمه زدن به مصرف کنندگان می شود. در نتیجه، فروش بازی ها نیز کاهش خواهد یافت. 

GameStop : میزان فروش Overwatch فراتر از انتظارمان بود!

(image)

به گزارش، طی کنفرانس مالی فروشگاه GameStop ، آقای “تونی بارتل” (Tony Bartel) (رئیس اجرایی شرکت) به این موضوع اشاره کرد که دیسک های فیزیکی بازی Overwatch فروش فوق العاده ای را به همراه داشته باشد! وی در این مورد :

“میزان فروش بازی Overwatch فراتر از انتظارات ما بود و توانست یک لانچ بسیار قوی را برایمان رقم بزند.”

علاوه بر این، آقای بارتل حرکت Activision Blizzard در رابطه با پخش دیسک های فیزیکی، قبل از شب عرضه را ستایش کرد و آن را یک «حرکت بسیار مترقی» خواند. این موضوع باعث شد تا فروشگاه GameStop قبل از باز شدن سرور ها، دو روز کامل را در اختیار داشته باشد. در نتیجه، میزان فروش دیسک های بازی Overwatch به طرز چشمگیری افزایش یافت. آقای بارتل همچنین اشاره کرد که به احتمال زیاد، در آینده تعداد این گونه انتشار ها، افزایش خواهند یافت.

در ادامه، آقای “مایکل ماولر” (Michael Mauler) (رئیس کل فروشگاه گیم استاپ) افزود که نسخه فیزیکی بازی Overwatch در زمینه‌ی جهانی نیز، فروش بسیار خوبی داشته است؛ آن هم درحالی که دانلود دیجیتالی بازی ها، زمانبر و کند می باشد. وی همچنین اشاره کرد که تلاش برای جایگزین کردن فروش دیجیتالی بازی ها، به جای فروش فیزیکی، موجب لطمه زدن به مصرف کنندگان می شود. در نتیجه، فروش بازی ها نیز کاهش خواهد یافت. 

GameStop : میزان فروش Overwatch فراتر از انتظارمان بود!