Galaxy S8 با قدرتمندترین پردازنده گرافیکی عرضه خواهد شد

در مورد برخی از مشخصات داخلی گوشی هوشمند پرچمدار Galaxy S8 سامسونگ از هم اکنون شایعاتی منتشر شده است.

Galaxy S8 با قدرتمندترین پردازنده گرافیکی عرضه خواهد شد

(image)
در مورد برخی از مشخصات داخلی گوشی هوشمند پرچمدار Galaxy S8 سامسونگ از هم اکنون شایعاتی منتشر شده است.
Galaxy S8 با قدرتمندترین پردازنده گرافیکی عرضه خواهد شد