Galaxy S8 با دو دوربین اصلی و صفحه نمایش UHD عرضه می شود

هنوز چند ماهی از عرضه مستقیم دو گوشی Galaxy S7 و S7 Edge در بازار نگذشته که شایعات در مورد جانشین آن ها منتشر شده است.

Galaxy S8 با دو دوربین اصلی و صفحه نمایش UHD عرضه می شود

(image)
هنوز چند ماهی از عرضه مستقیم دو گوشی Galaxy S7 و S7 Edge در بازار نگذشته که شایعات در مورد جانشین آن ها منتشر شده است.
Galaxy S8 با دو دوربین اصلی و صفحه نمایش UHD عرضه می شود