Food Planner Pro v5.0.1.7 دانلود برنامه ریزی غذایی برای اندروید

Food-Planner-logo

مدیریت و طرح ریزی برنامه غذایی با Food Planner با قابلیت وارد کردن دستورالعمل های پخت غذا نرم افزار Food Planner به شما امکان برنامه ریزی غذایی را می دهد. با استفاده از این برنامه می توانید لیست غذاهای مصرفی خود را وارد کنید. همچنین امکان تهیه نسخه پشتیبان از این لیست برای کاربران فراهم […]

******************

Food Planner Pro v5.0.1.7 دانلود برنامه ریزی غذایی برای اندروید

(image)

مدیریت و طرح ریزی برنامه غذایی با Food Planner با قابلیت وارد کردن دستورالعمل های پخت غذا نرم افزار Food Planner به شما امکان برنامه ریزی غذایی را می دهد. با استفاده از این برنامه می توانید لیست غذاهای مصرفی خود را وارد کنید. همچنین امکان تهیه نسخه پشتیبان از این لیست برای کاربران فراهم […]

******************

(image)
Food Planner Pro v5.0.1.7 دانلود برنامه ریزی غذایی برای اندروید