Fast Burst Camera v6.2.0 دانلود نرم افزار گرفتن عکس های متوالی برای اندروید

Fast Burst Camera

جدیدترین نسخه برنامه Fast Burst Camera  اندروید قابلیت گرفتن تا 30 عکس در ثانیه! در دوربین های حرفه ای عکاسی قابلیتی وجود دارد که توسط آن قادرید به صورت متوالی عکس بگیرید . این حالت قابلیت های جالبی را در اختیار عکاس قرار می دهد. مثلا وقتی عکاس قصد عکس گرفتن از یک منظره جالب و کمیاب […]

******************

Fast Burst Camera v6.2.0 دانلود نرم افزار گرفتن عکس های متوالی برای اندروید

(image)

جدیدترین نسخه برنامه Fast Burst Camera  اندروید قابلیت گرفتن تا 30 عکس در ثانیه! در دوربین های حرفه ای عکاسی قابلیتی وجود دارد که توسط آن قادرید به صورت متوالی عکس بگیرید . این حالت قابلیت های جالبی را در اختیار عکاس قرار می دهد. مثلا وقتی عکاس قصد عکس گرفتن از یک منظره جالب و کمیاب […]

******************

(image)
Fast Burst Camera v6.2.0 دانلود نرم افزار گرفتن عکس های متوالی برای اندروید