Fallout 4 Far Harbor به منظور افزایش سرعت فریم، “مه” را حذف کرد + عکس

َA

به گزارش و به نقل از   اعلام می کنیم که طرفداران Fallout 4 می توانند آسوده خاطر باشند. DLC اولیه بازی بسیار ضعیف بر روی PS4 عمل کرد، مه غلیضی موقعیت جزیره ی اضافه شده را پوشانده بود، که این قضیه باعث شده بود سرعت فریم بازی پایین بیاید.

هفته ی گذشته Bethesda به صورت رسمی اعلام کرد که می خواهد مشکل سرعت فریم این DLC را برطرف کند. در ابتدا فکر می کردیم که از طریق یک Patch استاندارد این مشکل را حل می کند اما این گونه که مشخص است سازنده کل DLC را دوباره عرضه کرده است.

بعد از دانلود و تلاش مجدد به این نتیجه رسیدیم که مشکل سرعت فریم برطرف شده است. حالا Far Harbor به خوبی بازی اصلی عمل می کند. بازی کامل نیست ولی بدک نیست.

در پایان اگرچه افزایش سرعت فریم چیزی بوده که ما و همه ی طرفداران Far Harbor بر روی PS4 مشتاق آن بودیم اما این کار با حذف تقریبا تمام “مه” جزیره میسر شده است که این باعث شده است از تم ترسناک محیط کاسته شود.

در پایین عکس هایی در این زمینه نشان داده شده است.

Fog

F

Fo

Fallout 4 Far Harbor به منظور افزایش سرعت فریم، “مه” را حذف کرد + عکس

(image)

به گزارش و به نقل از   اعلام می کنیم که طرفداران Fallout 4 می توانند آسوده خاطر باشند. DLC اولیه بازی بسیار ضعیف بر روی PS4 عمل کرد، مه غلیضی موقعیت جزیره ی اضافه شده را پوشانده بود، که این قضیه باعث شده بود سرعت فریم بازی پایین بیاید.

هفته ی گذشته Bethesda به صورت رسمی اعلام کرد که می خواهد مشکل سرعت فریم این DLC را برطرف کند. در ابتدا فکر می کردیم که از طریق یک Patch استاندارد این مشکل را حل می کند اما این گونه که مشخص است سازنده کل DLC را دوباره عرضه کرده است.

بعد از دانلود و تلاش مجدد به این نتیجه رسیدیم که مشکل سرعت فریم برطرف شده است. حالا Far Harbor به خوبی بازی اصلی عمل می کند. بازی کامل نیست ولی بدک نیست.

در پایان اگرچه افزایش سرعت فریم چیزی بوده که ما و همه ی طرفداران Far Harbor بر روی PS4 مشتاق آن بودیم اما این کار با حذف تقریبا تمام “مه” جزیره میسر شده است که این باعث شده است از تم ترسناک محیط کاسته شود.

در پایین عکس هایی در این زمینه نشان داده شده است.

(image)

(image)

(image)

Fallout 4 Far Harbor به منظور افزایش سرعت فریم، “مه” را حذف کرد + عکس