EZ Folder Player v1.1.49 دانلود موزیک پلیر با قابلیت پخش پوشه برای اندروید

EZ Folder Player

 موزیک پلیر EZ Folder Player EZ Folder Player یک موزیک پلیر فوق العاده برای گوشی های اندرویدی است که توسط آن می توانید موزیک ها و کالکشن های موزیک موجود در حافظه گوشی اندرویدی تان را به تفکیک و به صورت پوشه پوشه پخش نمایید . آیا پیدا کردن و جستجو و پخش موزیک مد […]

******************

EZ Folder Player v1.1.49 دانلود موزیک پلیر با قابلیت پخش پوشه برای اندروید

(image)

 موزیک پلیر EZ Folder Player EZ Folder Player یک موزیک پلیر فوق العاده برای گوشی های اندرویدی است که توسط آن می توانید موزیک ها و کالکشن های موزیک موجود در حافظه گوشی اندرویدی تان را به تفکیک و به صورت پوشه پوشه پخش نمایید . آیا پیدا کردن و جستجو و پخش موزیک مد […]

******************

(image)
EZ Folder Player v1.1.49 دانلود موزیک پلیر با قابلیت پخش پوشه برای اندروید