EelePhone S7، نخستین گوشی هوشمند ضد انفجار

امروزه و پس از رسوایی نوت 7، کار به جایی رسیده که اگر مردم در خیابان گوشی هوشمندی شبیه به محصولات سامسونگ ببینند، فکر می کنند که هر لحظه ممکن است منفجر شود!

EelePhone S7، نخستین گوشی هوشمند ضد انفجار

(image)
امروزه و پس از رسوایی نوت 7، کار به جایی رسیده که اگر مردم در خیابان گوشی هوشمندی شبیه به محصولات سامسونگ ببینند، فکر می کنند که هر لحظه ممکن است منفجر شود!
EelePhone S7، نخستین گوشی هوشمند ضد انفجار