E3 2016 – گیم پلی بخش Co-op بازی Scalebound

گیم پلی بخش co-op عنوان Scalebound که جدیدترین پروژه ی جناب هیدکی کامیا می باشد در کنفرانس مایکروسافت به نمایش گذاشته شد. همچنین ورژن PC بازی برای Windows 10 نیز رسما تایید شد. این عنوان قرار است تا در سال 2017 منتشر گردد. گیم پلی بازی در ادامه قابل مشاهده می باشد.

E3 2016 – گیم پلی بخش Co-op بازی Scalebound

1080P – 159MB

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

E3 2016 – گیم پلی بخش Co-op بازی Scalebound

گیم پلی بخش co-op عنوان Scalebound که جدیدترین پروژه ی جناب هیدکی کامیا می باشد در کنفرانس مایکروسافت به نمایش گذاشته شد. همچنین ورژن PC بازی برای Windows 10 نیز رسما تایید شد. این عنوان قرار است تا در سال 2017 منتشر گردد. گیم پلی بازی در ادامه قابل مشاهده می باشد.

E3 2016 – گیم پلی بخش Co-op بازی Scalebound

1080P – 159MB

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

E3 2016 – گیم پلی بخش Co-op بازی Scalebound