E3 2016 – تریلر گیم پلی بازی Call Of Duty: Infinite Warfare

یکی از بازی هایی که همواره در نمایشگاه E3 حضور دارد و می توان منتظر تریلری از این بازی بود سری بازی Call Of Duty است. در E3 امسال نیز این بازی حضور داشت و تریلری از گیم پلی این بازی منتشر شد. تریلری زیر حدود 8 دقیقه از گیم پلی این بازی را نشان می دهد.

E3 2016 – تریلر گیم پلی بازی Call Of Duty: Infinite Warfare

1080P – 239MB

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

E3 2016 – تریلر گیم پلی بازی Call Of Duty: Infinite Warfare

یکی از بازی هایی که همواره در نمایشگاه E3 حضور دارد و می توان منتظر تریلری از این بازی بود سری بازی Call Of Duty است. در E3 امسال نیز این بازی حضور داشت و تریلری از گیم پلی این بازی منتشر شد. تریلری زیر حدود 8 دقیقه از گیم پلی این بازی را نشان می دهد.

E3 2016 – تریلر گیم پلی بازی Call Of Duty: Infinite Warfare

1080P – 239MB

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

E3 2016 – تریلر گیم پلی بازی Call Of Duty: Infinite Warfare