E3 2016 – تریلر رونمایی The Legend of Zelda: Breath of the Wild

عنوان The Legend of Zelda: Breath of the Wild امروز رسما در مراسم نینتندو در E3 2016 رونمایی شد. این تریلر بخش هایی از گیم پلی بازی و سیستم مبارزات و امکانات جدید بازی را نشان می دهد. گرافیک بازی نیز بسیار چشم نوار می باشد. این عنوان قرار است تا برای Wii U و پلتفرم جدید نینتندو یعنی NX منتشر شود. تریلر رونمایی بازی را می توانید در ادامه مشاهده کنید.

1080P – 85MB

E3 2016 – تریلر رونمایی The Legend of Zelda: Breath of the Wild

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

E3 2016 – تریلر رونمایی The Legend of Zelda: Breath of the Wild

عنوان The Legend of Zelda: Breath of the Wild امروز رسما در مراسم نینتندو در E3 2016 رونمایی شد. این تریلر بخش هایی از گیم پلی بازی و سیستم مبارزات و امکانات جدید بازی را نشان می دهد. گرافیک بازی نیز بسیار چشم نوار می باشد. این عنوان قرار است تا برای Wii U و پلتفرم جدید نینتندو یعنی NX منتشر شود. تریلر رونمایی بازی را می توانید در ادامه مشاهده کنید.

1080P – 85MB

E3 2016 – تریلر رونمایی The Legend of Zelda: Breath of the Wild

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

E3 2016 – تریلر رونمایی The Legend of Zelda: Breath of the Wild