Dues Ex GO تایید شد !

به گزارش و به نقل از کمپانی های “Square Enix” و “Square Enix Montreal” عنوان “Deus Ex GO” را برای گوشی های هوشمند اعلام کردند، که تابستان امسال عرضه خواهد شد.

بازی معمایی نفوذی کاملاً مطابق با حال و هوای “Dues Ex” طراحی شده است. با بازی در نقش مامور دوگانه “آدام ینسن (Adam Jensen)”، شما از هک کردن، مبارزه کردن، و از قابلیت های Augmentationها برای حل “دشوارترین پازل ها در تمام سری های GO”، استفاده خواهید کرد، و در کنار همراهانتان در TF29 و Juggernaut Collective برای نفوذ در مناطق و آشکارسازی دسیسه های نهفته در نقشه های دشمنان، عمل خواهید کرد.

برای دسترسی به سایت رسمی به   بروید.

Dues Ex GO تایید شد !

(image)

به گزارش و به نقل از کمپانی های “Square Enix” و “Square Enix Montreal” عنوان “Deus Ex GO” را برای گوشی های هوشمند اعلام کردند، که تابستان امسال عرضه خواهد شد.

بازی معمایی نفوذی کاملاً مطابق با حال و هوای “Dues Ex” طراحی شده است. با بازی در نقش مامور دوگانه “آدام ینسن (Adam Jensen)”، شما از هک کردن، مبارزه کردن، و از قابلیت های Augmentationها برای حل “دشوارترین پازل ها در تمام سری های GO”، استفاده خواهید کرد، و در کنار همراهانتان در TF29 و Juggernaut Collective برای نفوذ در مناطق و آشکارسازی دسیسه های نهفته در نقشه های دشمنان، عمل خواهید کرد.

برای دسترسی به سایت رسمی به   بروید.

Dues Ex GO تایید شد !