DLC جدید DOOM معرفی شد: UNTO THE EVIL

نام این DLC ، که ماه بعد منتشر خواهد شد، “Unto the Evil” است، که دارای یک دشمن جدید نیز می باشد. جزئیات آن به شرح زیر می باشد:

 • سه نقشه مولتی پلیر جدید به نام های: Offering و Cataclysm و Ritual
 • یک دیمن قابل کنترل جدید به نام: Harvester
 • یک اسلحۀ جدید: UAC EMG Pistol
 • تجهیز جدید: Kinetic Mine
 • روش های جدیدتر برای ساخت و تغییر DOOM Marine، اعم از Armor setهای افزوده، پترن ها، رنگ ها و حرکات Taunt
 • ماژول های هک جدید

همچنین Bethesda اعلام کرد که تعدادی افزودنی رایگان به مولتی پلیر خواهد آمد، اعم از یک مود شناخته شده از Capture the Flag به نام Exodus، و یک Hold mode جدید به نام Sector. همچنین سه مود Free-for all جدید که در آنها، Classic Deathmatch نیز خواهد بود.

حال مود SnapMap!

آپدیت های رایگان جدید این مود عبارتند از:

 • مدول های سازنده جدید، اعم از تم های بصری از جهنم.
 • حائل ها، اسلحه و آیتم های جدید
 • موارد پرکاربردی اعم از چرخ اسلحه محبوب در قسمت کمپین، که به سازنده ها در ساخت تجربه های عمیق تر در بخش تک نفره، کمک خواهد کرد.
 • روش های بهبود یافته برای پیدا و بازی کردن امکانات جدید در SnapMap

در انتها، همانطور که اعلام گردید، Bethesda گفت که تجربه مرحله اول DOOM مادامی که کنفرانس E3 جریان دارد، برای همۀ پلتفرم ها رایگان خواهد بود.

  

DLC جدید DOOM معرفی شد: UNTO THE EVIL

نام این DLC ، که ماه بعد منتشر خواهد شد، “Unto the Evil” است، که دارای یک دشمن جدید نیز می باشد. جزئیات آن به شرح زیر می باشد:

 • سه نقشه مولتی پلیر جدید به نام های: Offering و Cataclysm و Ritual
 • یک دیمن قابل کنترل جدید به نام: Harvester
 • یک اسلحۀ جدید: UAC EMG Pistol
 • تجهیز جدید: Kinetic Mine
 • روش های جدیدتر برای ساخت و تغییر DOOM Marine، اعم از Armor setهای افزوده، پترن ها، رنگ ها و حرکات Taunt
 • ماژول های هک جدید

همچنین Bethesda اعلام کرد که تعدادی افزودنی رایگان به مولتی پلیر خواهد آمد، اعم از یک مود شناخته شده از Capture the Flag به نام Exodus، و یک Hold mode جدید به نام Sector. همچنین سه مود Free-for all جدید که در آنها، Classic Deathmatch نیز خواهد بود.

حال مود SnapMap!

آپدیت های رایگان جدید این مود عبارتند از:

 • مدول های سازنده جدید، اعم از تم های بصری از جهنم.
 • حائل ها، اسلحه و آیتم های جدید
 • موارد پرکاربردی اعم از چرخ اسلحه محبوب در قسمت کمپین، که به سازنده ها در ساخت تجربه های عمیق تر در بخش تک نفره، کمک خواهد کرد.
 • روش های بهبود یافته برای پیدا و بازی کردن امکانات جدید در SnapMap

در انتها، همانطور که اعلام گردید، Bethesda گفت که تجربه مرحله اول DOOM مادامی که کنفرانس E3 جریان دارد، برای همۀ پلتفرم ها رایگان خواهد بود.

(image)    (image)

(image)

(image)

DLC جدید DOOM معرفی شد: UNTO THE EVIL